SHINA / SOLOVIC * Analemma

Názov skupiny: 
Shina
Rok vydania: 
2017
Vydavateľstvo: 
Slnko records

Cena: 9€

Tvorivá dvojica Shina, z kapely Longital a Slavo Solovic, ktorý je známy napríklad z orchestrálnych aranží pre Korben Dallas alebo Sendreiovcov, ale aj ako tvorca filmovej a divadelnej hudby, opier a ďalších hudobných útvarov, nadviazala na svoju dávnu spoluprácu na albume Šinadisk a nedávnu Longital Suita. V deviatich nových skladbách je nosným nástrojom minimalistický klavír, a spev v cinematickom mixe sprevádzajú sláčiky, dychy a elektronika.

"Po mnohých skúsenostiach s komponovaním hudby v rôznych zostavách, či už duo, trio, s elektronikou, naživo, v štúdiách, ma lákalo vytvoriť dielo, ktorého hudobný základ je dopredu skomponovaný niekym iným. Slavo Solovic mi ponúkol materiál, ktorý ma mimoriadne oslovil a vtiahol ma do jeho hudobnej krajiny, ktorú som sa pokúsila zabývať. Zaplniť ju hlasom a obsahom, ktorý tá hudba už v sebe nesie, ale túto polohu ešte v sebe nemá." Shina

 

Obsah

  • 01. Nová tvár / A New face 
  • 02. Deň Noc / A Day, A Night 
  • 03. Príliš / Overly 
  • 04. Dych zatajujem / Holding My Breath 
  • 05. Také / Sort Of 
  • 06. Budúca rieka / The River To Be 
  • 07. Nič menej / None The Less 
  • 08. Na okraji vzťahov / On The Edge Of Relationships 
  • 09. Kráľovná prázdnych šachovníc / The Queen Of Empty Chessboards

Kúpiť album