Hviezdny tenorista Pavol Bršlík zažiaril v Banskej Bystrici


Pavol Bršlík

Banská Bystrica – jednou zo zastávok pri svojom krátkom pobyte na Slovensku bola aj Štátna opera v Banskej Bystrici. V pondelok 28. apríla bol hosťom Adely Banášovej v SND. V utorok 29. apríla odspieval Dona Ottavia v Mozartovej opere Don Giovanni v SND. V nedeľu 4. mája pokrstil svoje nové profilové CD s názvom Mikuláš Schneider-Trnavský: Songs. Na slávnostnom akte sa zúčastnili aj príbuzní slávneho skladateľa, ktoré sa uskutočnilo v divadle Jána Palárika v Trnave aj s recitálom. V pondelok 5. mája už žiaril na scéne Štátneho divadla v Banskej Bystrici. Áno, píšem o hviezdnom tenoristovi svetového formátu, hosťovi najprestížnejších operných domov sveta, akými sú Kráľovská Opera Covent  Garden v Londýne, Opéra Bastille v Paríži, Berlínska opera, či Metropolitná opera v New Yorku.

Tenorista Pavol Bršlík, patrí dnes k najvýraznejším predstaviteľom mladej speváckej generácie na medzinárodnej opernej scéne. V roku 2005 bol prestížnym časopisom Opernwelt ocenený ako „Spevácky talent roka“. Opera P. I. Čajkovského – Eugen Onegin, je nabitá dejom, ktorému nechýba napätie, zároveň hudobne precízne prepracované melódie a vrúcne spevná hudba, ktorá vznikla prepojením s ruskou ľudovou melodikou.

Pavol Bršlík, profesionál každým pórom tela sa nezaprel ani v tomto prípade. Prišiel a predostrel divákovi charakterovo lyrickú postavu Lenského v tom najlepšom svetle. Ukážka majstrovskej speváckej školy prof. Vlasty Hudecovej a profesionálny prístup umelca ku každej note z pera P. I. Čajkovského určite presvedčili diváka o kráse a výnimočnosti tohto diela. Spevácky prejav Pavla Bršlíka bol ako z učebnice pre spevákov. Paradoxné bolo, že v regióne, kde je jedna vysoká škola umeleckého smeru a dve konzervatóriá (v Banskej Bystrici a vo Zvolene), študentov a pedagógov spevu bolo možné napočítať len niekoľko, čo je trocha zarmucujúce. Pre profesionálov by takéto predstavenie malo byť sviatkom bez ohľadu na to, či je študentom alebo pedagógom. Sedieť a kritizovať vie každý. Hovorí sa, že múdri ľudia sa učia od lepších a majstrov. Ale sme na Slovensku, takže ani závisť nie je ničím výnimočným. Ale tí, čo mali záujem o nevšedné výkony neboli sklamaní. Naopak, herecký a spevácky prejav, dychová technika a frázovanie neboli jediným znakom špičkovej techniky Pavla Bršlíka. Dosiahol vzorové prejavy belcantového štýlu spievania, keď v krátkom slede fráz dokázal emotívne vybehnúť do krásnych znelých tónov a potom vzápätí dospievať v technicky ťažkom, ale zvukovo znelom piane s pocitom, že má dych ešte na ďalší úsek árie.

Veľmi príjemným a rovnocenným partnerom mu bol ďalší spevák, ktorý vyšiel z triedy prof. Vlasty Hudecovej, barytonista Šimon Svitok. Jeho Onegin bol od príchodu jasne danou charakterovou postavou. Po smrti priateľa Lenského v druhom dejstve, prichádzajú v treťom dejstve preludy a výčitky (zo smrti Lenského, ktorého zabil v súboji a odmietnutí lásky, ktorú mu vyznala Tatiana), ktorých sa Šimon Svitok zhostil s profesionalitou špičkového speváka a dal do záveru predstavenia všetko, čo postava Onegina vyžaduje. Či to bolo po speváckej alebo hereckej stránke, jeho výkon je možné označiť tiež len slovami vysoko profesionálny.

Veľmi pekný výkon podali aj ich partnerky Eva Šušková (zo SND) ako Tatiana a Elena Schatochina v úlohe Oľgy. Dôkazom starého príslovia, že neexistujú veľké a malé úlohy, ale len veľký a malí speváci (herci),  je spevák Martin Gyimesi z Bratislavy, ktorého Triquet bol v excelentnom prevedení ako po speváckej, tak aj po hereckej stránke. Milo prekvapil orchester pod taktovkou dirigenta Igora Bullu. Tento súbor som počul v rôznych fázach kvalitatívneho výkonu, ale výkon  z pondelkového Eugena Onegina môžeme považovať za maximálne sústredený, kompaktný  a zohranosť orchestra ako po stránke čistoty, dynamiky, alebo súzvuku bola naozaj na vysokej úrovni.  Myslím si, že preplnené divadlo a niekoľko minútový aplauz v pozícii standing ovation boli dostatočným ohodnotením výkonu všetkých účinkujúcich ako aj celého súboru.

Kiežby sa na našej opernej scéne aj v budúcnosti objavovalo čo najviac takýchto hviezdnych umelcov, keďže už roky dokazujeme umeleckému svetu, že Slovensko aj keď malá krajina dokáže aj vďaka dobrej speváckej škole vychovať hviezdy pre veľké operné scény.

 Bc. Daniel Párkányi

                                                                              Popular Instruments: novinky a testy na facebooku

Článok patrí k časopisu: