Kontakt

Šéfredaktor a inzercia: Martin Chrobák • novy @ popular. sk tel. +421 (0)911 61 81 81
Webmaster www.popular.sk: Peter Lachký • www.petiar.sk
Inzercia: špecifikácia a cenník


Objednávky: cez elektronický formulár, mailom alebo písomne na adresu redakcie.
Predplatitelia a objednávky: cenník

Adresa redakcie: Ing. arch. Jozef Chrobák - Nový Populár, Ľ. Fullu 60, 841 05 Bratislava
Registrácia: MK SR č. 3712/09

Fakturačné údaje: 
Ing.arch. Jozef Chrobák
Ľ. Fullu 60, 841 05 Bratislava

IČO: 40 101 410  
DIČ: 1032961941
Nie sme plátcovia DPH

Číslo účtu vo Fio banke: 2200721469 / 8330
IBAN: SK5883300000002200721469
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Živnostenský list  sp.č.: Žo-2002/05818/00002/E13  zo dňa 10.09.2002
živnostenský register č.: 104-23181, odb. živnostenského podnikania
Okresný úrad Bratislava IV,   Karloveská 2,   842 10 Bratislava


Neobjednané rukopisy nevraciame. Názory autorov nemusia vždy vyjadrovať stanovisko redakcie. Redakcia si vyhradzuje právo na ďalšie publikovanie uverejnených príspevkov, alebo ich častí na webových stránkach Nového Populáru. Akékoľvek iné rozmnožovanie a ďalšie použitie nami publikovaných textov alebo fotografií iba so súhlasom šéfredaktora.

Nový Populár na svojich stránkach www.popular.sk a facebooku fb.com/nupopu rád podporí akcie alebo interpretov, ktorí svojou kvalitou a atraktivitou zvyšujú vkus poslucháčov a môžu zaujať našich čitateľov. V prípade propagačnej, či inej reciprocity tak robíme aj zadarmo. Stojí to však čas, preto prosíme našich partnerov, aby venovali pozornosť materiálom, ktoré nám posielajú. Pred tým, než ich odošlú, mali by si skontrolovať korektnosť a úplnosť informácií. Dodatočné opravy tlačových správ sú spoplatnené sumou 10€.