Sima Magušinová

TRIBUTE to FREEDOM - POCTA SLOBODE, 15. ročník * Tri divy na hrade Devín

Dátum: 16. august 2024 od 18,30 hod.  Program:  JANA KIRSCHNER, KATARÍNA KNECHTOVÁ, SIMA MAGUŠINOVÁ

Silné duchovné aj umelecké spojenie. Mila Medvedovska a Sima Magušinová nahrali duet Otčenáš

mila_sima

Skladateľ a klavirista Daniel Špiner, ktorý obe umelkyne sprevádza a ktorý ich prepojil, prišiel s nápadom zhudobniť jeden z najznámejších textov kresťanského sveta – Otčenáš.