VIRTUAL JEFF * budúca generácia whammy páky (novinka)

Ďalšou z noviniek načasovaných na NAMM je revolučný whammy systém austrálskej gitarovej spoločnosti FOMOfx, ktorý je možné bez zásahu do integrity nástroja nainštalovať na každú elektrickú, alebo elektroakustickú gitaru. Zaručuje presné ladenie, pracuje na digitálnej báze s analógovým signálom, ktorý pochádza zo štandardného snímača na gitare a poskytuje hráčovi fyzický pocit z narábania s tradičnou mechanickou pákou tremola. Rozsah ohybu sa dá nastaviť od poltóna až po dve oktávy nadol a od pol tóna po jednu oktávu smerom hore.