Beethoven, Brodsky Quartet, Bratislava 18.– 25. február 2018

 

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie (umelecký riaditeľ Jozef Lupták) pripravuje vo februári 2018 v Slovenskom rozhlase sériu výnimočných komorných koncertov, ktoré budú tentokrát venované jednej z najvýznamnejších skladateľských osobností v dejinách hudby – Ludwigovi van Beethovenovi (1770 – 1827). Pri tejto príležitosti do Bratislavy opäť zavíta svetoznáme britské sláčikové kvarteto Brodsky Quartet, ktoré v priebehu troch dní uvedie tzv. neskoré kvartetá skladateľa.

 

Konvergencie týmto projektom nadväzujú na úspešné komplety Šostakovičových (2016, Brodsky Quartet) a Bartókových (2017, Jerusalem Quartet) sláčikových kvartet. Beethovenova hudba bude znieť od 18. do 25. februára 2018 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Okrem Brodsky Quartet sa na festivale predstavia aj ďalší renomovaní slovenskí (Igor Karško – husle, Martin Ruman – viola, Jozef Lupták – violončelo) a zahraniční umelci (Aleksandar Serdar – klavír). Umelecký riaditeľ Konvergencií, violončelista Jozef Lupták a projekte povedal: „Keď sme uvažovali ako pokračovať vo februárovej časti festivalu, kde sa venujeme sláčikovým kvartetám so špičkovými zahraničnými telesami, neskoré kvartetá Beethovena boli jedinou voľbou. Obidvaja skladatelia, ktorých kvartetá sme už uviedli – Šostakovič aj Bartók – boli inšpirovaní Beethovenom, najmä jeho neskorými dielami. Chceme preto publiku umožniť spoznať túto hudbu ako celok. Ide o nesmierne silné a často nie úplne ľahko pochopiteľné skladby. Veríme však, že ponorenie sa do Beethovenovej tvorby bude podobná, ak nie silnejšia skúsenosť ako sme zažili so Šostakovičovými kvartetami v roku 2016. Aj preto sme opäť oslovili hudobníkov Brodsky Quartet, ktorí sa už teraz sa tešia do Bratislavy.“ Sprievodnými podujatiami k týždňu s Beethovenovou hudbou bude filmová projekcia a čítanie zo skladateľovej korešpondencie.
 

Beethoven a Slovensko

Prvá Beethovenova návšteva Uhorska v roku 1796 smerovala práve do dnešnej Bratislavy. So Slovenskom veľkého skladateľa spája tiež viacero známych: za všetkých treba určite spomenúť Mikuláša Zmeškala (1759 – 1833), rodáka z oravských Leštín. Sláčikové kvarteto f mol op. 95 Quartetto serioso“, ktoré na prvom koncerte uvedie Brodsky Quartet, je venované práve tomuto cisárskemu dvorskému radcovi a vášnivému violončelistovi. Beethoven udržiaval blízke kontakty aj s členmi šľachtických rodín Keglevičovcov (Babetta Keglevičová bola skladateľovou žiačkou, venoval jej okrem iných diel aj Prvý klavírny koncert  a Sonátu Es dur op. 7) a Brunsvikovcov (v súvislosti s touto rodinou sa zmieňuje jeho predpokladaný pobyt v Dolnej Krupej), ktorí mali svoje sídla na našom území. S Beethovenom bol v kontakte aj bratislavský hudobník Heinrich Klein, zanietený propagátor skladateľovej tvorby u nás a azda aj jeho žiak, neskôr slávny operný skladateľ Heinrich Marschner. K „beethovenovským tradíciám“ patrilo pravidelné uvádzanie Missy solemnis v Dóme sv. Martina, ktorá v Bratislave zaznela prvýkrát v roku 1835.   

 

Neskoré kvartetá

Každé iným spôsobom,“ odpovedal Beethoven na otázku, ktoré z týchto diel považuje za najlepšie. „Neskoré sláčikové kvartetá“ z 20. rokov 19. storočia predstavujú Beethovenov posledný fascinujúci návrat k sláčikovému kvartetu, ktorý dokázalo naplno oceniť až 20. storočie. V úzkom kruhu boli tieto diela obdivované, no verejnosťou dlho považované za bizarné až nezrozumiteľné, len s občasnými zábleskami skladateľovho génia. Hudba sláčikových kvartet opp. 127, 130, 131, 132135 vznikala v blízkosti veľkolepej Missy solemnis, posledných klavírnych sonát či slávnej Deviatej symfónie. Je typická meditatívnosťou, koncentráciou, abstraktnosťou hudobného jazyka a stretávaním výrazových extrémov. Je to hudba absolútnej slobody, sily, kontemplácie a introspekcie. Hudba, ktorá lieči, hudba génia, vznikajúca v jeho vnútornom svete, ktorý nevyrušovali zvuky okolia. Hudba, ktorú treba určite spoznať.  
 

Vstupenky na jednotlivé koncerty sú dostupné v sieti Ticketportal. V ponuke je aj permanentka na celý cyklus koncertov za výhodných 59,- Eur, alebo špeciálny Adventný balíček. Pre viac informácii navštvívte 

http://bit.ly/Beethoven_permanentka

 

Viac informácií o Konvergenciách nájdete na webe alebo na facebookovom profile podujatia.

Tešíme sa na stretnutie pri hudbe a s hudbou!

FB page: http://bit.ly/FB_Konvergencie

FB event: http://bit.ly/FBevent_Beethoven

www.konvergencie.sk

www.brodskyquartet.co.uk

http://www.hazardchase.co.uk/artists/brodsky-quartet/gallery/

https://youtu.be/X5eY1GYGZA4

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhraBaFHyYSstIO_mSbpi_XWq0AWD9fr3

 

Vďaka patrí našim partnerom:

Slovenská sporiteľna, a. s. , Západoslovenská energetika, a. s., Bratislavský samosprávny kraj.

Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

 

Program:

Nedeľa 18. 2. 2018 / 18.00 hod. / Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Komorný koncert Beethoven I.

Igor Karško – husle, Jozef Lupták – violončelo, Aleksandar Serdar – klavír

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Husľová sonáta č. 4 a mol op. 23

Violončelová sonáta č. 4 C dur op. 2/1

prestávka

Klavírne trio B dur op. 97„Arcivojvodské“

 

Streda 21. 2. 2018 / 19.00 hod. / Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Komorný koncert Beethoven II.

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Septeto Es dur op. 20

prestávka

Sláčikové kvinteto op. 29

 

Štvrtok 22. 2. 2018 / 19.00 hod. / Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Neskoré kvartetá I

Brodsky Quartet
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sláčikové kvarteto f mol op. 95 Quartetto serioso
Sláčikové kvarteto č. 16 F dur op. 135

prestávka
Sláčikové kvarteto č. 15 a mol op. 132
 

Sobota 24. 2. 2018 / 19.00 hod. / Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Neskoré kvartetá II

Brodsky Quartet
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sláčikové kvarteto Es dur op. 74Harfové
Veľká fúga op. 133
prestávka 
Sláčikové kvarteto č. 13 B dur op. 130

 

Nedeľa 25. 2. 2018 / 18.00 hod. / Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Neskoré kvartetá III

Brodsky Quartet
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sláčikové kvarteto č. 12 Es dur op. 127
prestávka
Sláčikové kvarteto č. 14 cis mol op. 131

brodsky_quartet