Hudba a licencie * CREATIVE COMMONS

Čo má spoločné úspešný slovenský hudobný projekt Coldnoise, najnovší album Space Recorder, či trnavské internetové rádio Bunker? Odpoveďou je Creative Commons.

Creative Commons sú verejné licencie (ang. public licenses), pod ktorými je možné voľne šíriť obsah chránený autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Ide o nástroj, ktorý sa vo svete používa už druhé desaťročie, a to nielen v oblasti hudby, ale napríklad aj pri používaní obrázkov, fotografií, videí, kníh, učebných materiálov a dát. Licencie Creative Commons pritom využívajú nielen individuálni nositelia práv, ale aj veľké projekty, ako Wikipedia, Europeana, Flickr, Google, YouTube a mnohé ďalšie. Celkovo sú licencie Creative Commons využívané vo viac ako 50 jurisdikciách sveta a v súčasnosti je takto licencovaných už viac ako miliarda diel.

Licencie Creative Commons majú obojstranný význam. Predovšetkým slúžia autorom, výkonným umelcom a iným nositeľom práv, ktorí môžu bezplatne šíriť svoj obsah širokej verejnosti pri súčasnom zachovaní niektorých svojich autorských a súvisiacich práv. Na  druhej strane môže ktokoľvek na svete používať takéto dielo alebo iný obsah v súlade so zvolenou licenciou Creative Commons. Ide o univerzálny štandardizovaný systém, ktorý funguje na jednoduchých princípoch.

Autor si zvolí jednu zo šiestich základných licencií Creative Commons. Označí ňou svoje dielo v digitálnej alebo analógovej forme. Dielo sa ďalej šíri už spoločne so zvolenou licenciou a každý používateľ tak vie ľahko rozpoznať, ako môže dielo použiť. Práva a povinnosti používateľa sú totiž graficky vyjadrené formou jednoduchých piktogramov, ktorých prehľad a stručný popis je uvedený nižšie.

 

ATTRIBUTION

BY

Description: http://sk.creativecommons.org/files/2011/08/Attribution_CC-BY1.png

Povinnosť uviesť autora

ATTRIBUTION

NON-COMMERCIAL

BY-NC

Description: http://sk.creativecommons.org/files/2011/08/Attribution-NonCommercial-CC-BY-NC1.png

Povinnosť uviesť autora a nepoužívať dielo komerčne

ATTRIBUTION

SHARE ALIKE

BY-SA

Description: http://sk.creativecommons.org/files/2011/08/Attribution-ShareALike_-CC-BY-SA.png

Povinnosť uviesť autora a pri odvodených dielach zachovať rovnakú licenciu

ATTRIBUTION

NO DERIVATIVES

BY-ND

Description: http://sk.creativecommons.org/files/2011/08/Attribution-noDerivs_CC-BY-ND.png

Povinnosť uviesť autora a nezasahovať do diela/nemeniť dielo

ATTRIBUTION

NON-COMMERCIAL SHARE ALIKE

BY-NC-SA

Description: http://sk.creativecommons.org/files/2011/08/Attribution-NonCommercial-ShareAlike-CC-BY-NC-SA.png

Povinnosť uviesť autora, nepoužívať dielo komerčne a pri odvodených dielach zachovať rovnakú licenciu

ATTRIBUTION

NON-COMMERCIAL

NO DERIVATIVES

BY-NC-ND

Description: http://sk.creativecommons.org/files/2011/08/Attribution-NonCommercial_NoDerivs-CC-BY-NC-ND1.png

Povinnosť uviesť autora, nepoužívať dielo komerčne a nezasahovať do diela/nemeniť dielo

 

Autor sa môže rozhodnúť, či použije piktogram, skratku alebo slovné vyjadrenie licencie, prípadne ich kombináciu, napr. This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Používateľ na základe toho vie jednoducho definovať, ako môže dielo použiť. V uvedenom prípade bola zvolená licencia CC BY-SA, čo znamená, že používateľ môže dielo použiť akýmkoľvek spôsobom, a to aj komerčne, musí však vždy uviesť autora a ak urobí odvodené dielo, napr. remix, musí ho tiež šíriť pod rovnakou licenciou Creative Commons.

Otázka je, aký to má vlastne zmysel. Pre autora je výhoda najmä v tom, že sa jeho dielo šíri a masovo používa, čo môže mať veľký význam najmä pre mladých autorov, ktorých tvorba nie je dosť známa. Tiež je výhodné, keď si autor vytvorí obchodný model, keď bude napríklad svoje diela šíriť na svojej webovej stránke pod licenciou Creative Commons s prvkom Non-commercial, čo mu umožní uzatvárať licenčné zmluvy na rovnaké diela na komerčné účely.


autorka textu
JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

advokátska kancelária Petkov&Co

S verejnými licenciami, medzi ktoré patrí Creative Commons, počíta aj nový slovenský autorský zákon (zákon č. 185/2005 Z. z.), ktorý ich upravuje ako osobitný druh licenčných zmlúv. Zároveň upravuje, že ani organizácia kolektívnej správy nesmie obmedziť individuálny výkon majetkových práv zastupovaným nositeľom práv na nekomerčné účely. To znamená, že zákon umožňuje, aby autor, ktorý je zastupovaný organizáciou kolektívnej správy paralelne šíril dielo pod licenciou Creative Commons. Musí však ísť o licenciu, ktorá obsahuje prvok Non-commercial.

Na online prístup k hudbe šírenej pod Creative Commons dnes stačí naozaj len pár klikov. Menovať možno ccMixter, Free Music Archive, JewelBeat, Audionautix, FreeSound, Incompetech, NINJAM, v menšom rozsahu tiež Jamendo alebo SoundCloud (napr. moderovaná CC skupina). Dôležité pre používateľa je, aby si všímal, pod akou licenciou je šírené dielo, ktoré chce použiť. Cieľom je, aby sa predišlo zásahom do autorského práva, keďže tým by bolo aj použitie autorského diela v rozpore so zvolenou licenciou Creative Commons.

 

 

Článok patrí k časopisu: