Koncerty, nové nahrávky, publikácie – dielo Mariána Vargu žije ďalej vďaka jeho priateľom a obdivovateľom

Fanúšikovia Mariána Vargu sa majú v budúcom roku na čo tešiť: koncertné turné, kniha, CD, ale najmä limitovaná zberateľská edícia Marián Varga Collected Works I. – to sú plány Spoločnosti Mariána Vargu na rok 2019.
 

varga
Marián Varga: foto Pavel Strážay musicphotonews.com

 

Marián Varga. Jedna z najvýraznejších osobností slovenskej kultúry prelomu tisícročia. Skladateľ a uhrančivý hráč na klávesové nástroje, ale aj intelektuál, osobnosť, ktorej význam presahuje hranice hudobného sveta, nás vlani opustil. Ako spontánny prejav úcty tomuto výnimočnému hudobníkovi sa skupina jeho najbližších priateľov Vladimír Godár, Daniel Pastirčák, Jozef Lupták, Ladislav Snopko, Kamil Peteraj a ďalší spolu s jeho manželkou Janou Vargovou rozhodli založiť občianske združenie, ktorého úlohou je starať sa o hudobný a ľudský odkaz Mariána Vargu. O tom, že nešlo o formálne gesto, svedčia mnohé aktivity, ktoré Spoločnosť Mariána Vargu realizuje, alebo sa na nich podieľa.

 

2018: koncerty, nahrávky a ďalšie aktivity

Už v januári tohto roka sa v spolupráci s n.f. Mosty uskutočnil v Skalici v deň umelcových narodenín koncert Marián Varga 70 + 1, na ktorom v dramaturgii Ladislava Snopka vystúpili výnimoční umelci Iva Bittová s komorným súborom Konvergencie Quartet pod vedením Jozefa Luptáka, trojica mladých interpretov Jakub Kudláč, Jonatán Pastirčák (Pjoni) s Monikou Potokárovou a avantgardný súbor NE:BO:DAJ. Koncert nasnímala a vysielala RTVS a jeho záznam vyjde onedlho na CD a DVD nosičoch. Konvergencie Quartet spolu s Ivou Bittovou a Vladislavom Šarišským časť skalického koncertu uviedli aj v rámci festivalu Konvergencie. Skladba Mariána Vargu pre veľký orchester a rockovú kapelu Musica concertante zaznela na Pohodev interpretácii Českej a Slovenskej filharmónie, ktorú sprevádzali A. Šeban, M. Valihora a V. Šarišský v koncerte venovanom 100. výročiu vzniku Československej republiky. Pásmo hudby Mariána Vargu, jeho obľúbených skladateľov a čítanie z knihy rozhovorov Petra Uličného O cestách, ktoré nevedú do Ríma v interpretácii Konvergencie Quartet otváralo festival Vrbovské vetry a neskôr bolo uvedené aj v Banskej Bystrici. V podobe turné sa tento úspešný projekt zrealizuje aj v prvej polovici budúceho roka. Hudobník, muzikológ a estetik Július Fujak okrem viacerých koncertných aktivít počas roka vydal vo vydavateľstve Hevhetia v spolupráci so SMV CD Hudobné happeningy Marián Varga a tEóRia OtraSu. Publicista Marián Jaslovský naďalej pracuje na knihe rozhovorov o Mariánovi Vargovi, ktorá vyjde vo vydavateľstve Slovart. Opakovane bol uvádzaný filmový dokument Vargamladej režisérky Sone Maletz, ktorá zaň získala aj cenu Igric. Na podnet SMV významný slovenský výtvarník Juraj Bartusz finalizuje prácu na tvorbe busty Mariána Vargu, ktorá bude umiestnená na mieste trvalého odpočinku umelca v Skalici. Za účelom živej komunikácie na sociálnych sieťach sme prebrali facebookový profil s jestvujúcou fanúšikovskou základňou pod správu SMV pod identitou Marián Varga Tribute, pričom ho napĺňame relevantným obsahom v spolupráci s už spomínanou Soňou Maletz. Taktiež máme predrokované prevzatie správy webstránky a plánujeme jej zásadný redizajn a aktualizáciu. Popri všetkých týchto aktivitách sa snažíme získať finančné prostriedky na realizáciu našich zámerov hľadaním partnerov a uchádzaním sa o podporu v grantovej schéme Fondu na podporu umenia a ďalších inštitúcií. 

 

 

Projekt roka 2019: Marián Varga Collected Works I. 

Najdôležitejšou edičnou aktivitou SMV je pripravovaná limitovaná zberateľská edícia Marián Varga Collected Works I. – box obsahujúci 15 zremastrovaných albumov, bonusy, rozsiahlu knihu s dosiaľ nepublikovanými materiálmi a fotografiami.

V roku 2019 uplynie 50 rokov od vydania kultového albumu Zvoňte, zvonky, označovaného prívlastkom „slovenský Sergeant Pepper,“ ktorý predstavoval v dobe svojho vzniku vyvrcholenie umeleckých snáh československej hudobnej kultúry v beatovej oblasti. Nazdávame sa, že toto výročie je dobrým dôvodom vydať v budúcom roku 1. časť tvorby Mariána Vargu, ktorý sa práve týmto albumom uviedol na česko-slovenskú hudobnú scénu. Zvonky zvoňte budú aj prvým titulom tejto edície, ktorá bude samozrejme obsahovať všetky zásadné albumy, na ktorých sa Marián Varga výlučne alebo prevažne podieľal ako autor, interpret alebo aranžér. Atraktívnymi bonusmi reedície budú skladby, o ktorých vedia už len dávni pamätníci koncertov Collegia musica z čias vzniku kapely. Súčasťou boxu bude výpravná obrazovo-textová publikácia, kompilácia recenzií, úvah a rozhovorov, ktoré sprevádzali vydania jednotlivých albumov v dobovej tlači, ale aj ich súčasná reflexia, keďže hudba Mariána Vargu oslovuje kultúrne vrstvy spoločnosti naprieč generáciami. Dopĺňať ju bude množstvo fotografií, faximílie hudobných náčrtov niektorých skladieb, alternatívne texty piesní, alternatívne výtvarné návrhy albumov, pričom podstatná časť materiálov bude k dispozícii najmä vďaka jeho manželke Janke Vargovej a jej prístupu do osobného výstrižkového archívu Mariána.

    Na príprave tohto náročného rozsiahleho projektu sa intenzívne podieľajú viacerí členovia SMV už od konca minulého roka, kedy vznikol jeho koncept. Nasledovalo získavanie licencií od hudobných vydavateľstiev, komunikácia s autormi textov, vizuálov a fotografií, no najmä, zber textových a fotografických materiálov, prebehol tender na remastering pôvodných nahrávok a úspešne bolo zavŕšené aj výberové konanie na výtvarné prevedenie boxu a taktiež vizuálnej identity Spoločnosti Mariána Vargu. 

   Zberateľská limitovaná edícia Marián Varga Collected Works I. vyjde koncom roka 2019 v náklade 500 ks a svojím hudobným obsahom ale aj výtvarnou a bibliofilskou výpravou, má ambíciu stať sa zberateľským artefaktom pre ctiteľov hudby Mariána Vargu doma aj za hranicami Slovenska. Prví záujemcovia o kúpu diela budú mať príležitosť získať ju už na jar prostredníctvom pripravovanej crowdfundingovej kampane.

 

varga

 

Január 2019: Druhý výročný koncert v Skalici

Januárovým koncertom bola založená perspektívna tradícia, v rámci ktorej sa každoročne budú dielom Mariána Vargu zaoberať významní domáci i zahraniční interpreti. Druhým pokračovaním tohto projektu bude koncert Marián Varga 70 + 2. Jeho ťažiskom je stretnutie Mariánovho speváckeho súpútnika Pavla Hammela s Moyzesovým kvartetom. Tento vynikajúci komorný súbor sa Vargovej tvorbe venuje dlhodobo a ešte za jeho života s ním nahral dva CD tituly. Čo sa však zatiaľ nepodarilo, je interpretácia jeho piesňovej tvorby v komornom prevedení so spevákom Pavlom Hammelom. Vďaka tomuto projektu vznikne kolekcia Vargových piesní (dnes už súčasti nášho kultúrneho dedičstva) v takejto výnimočnej podobe. Aranžmány skladieb pripraví Vladislav Šarišský. Dramaturgickým zámerom každoročnej koncertnej prehliadky tvorby Mariána Vargu je aj rozširovanie jeho tvorby do medzinárodného kontextu. Realizujeme to prostredníctvom účasti významných zahraničných interpretov. Tak ako bola hosťom  minulého koncertu Iva Bittová z Českej republiky, v pripravovanom koncerte to bude jedna z najvýznamnejších mladých poľských klaviristiek a elektronických performeriek Joanna Duda. Poľsko má k tvorbe Mariána Vargu tradične dobrý vzťah, najmä vďaka jeho skupine Collegium Musicum. Je preto veľmi dôležité udržiavať ho aj naďalej v kreatívnom spracovaní nastupujúcich generácií tvorcov. A to, že ich Vargova tvorba oslovuje, je potvrdením jej kvality a medzinárodnej reputácie. 

Koncert sa bude konať opäť v Mariánovom rodnom meste Skalica, v Jezuitskom kostole sv. Františka Xaverského v sobotu 26. januára 2019 o 19:00. 

Lístky na koncert sú už v predaji v sieti Ticketportal