Piešťany ako slovenské mesto pouličného umenia

piestany
 

V Piešťanoch je od mája 2021 v platnosti najliberálnejšie všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o voľných pouličných aktivitách na Slovensku. Kým v ostatných mestách sú pouliční umelci pokladaní viac menej za „kultúrnych outsiderov“, Piešťany ich vítajú a vďaka úspešnej petícii „Za zachovanie Kolonádového mosta a mesta Piešťany pre pouličné umenie“ zo strany pouličných umelcov pod platformou Urban Tone, ktorá je organizátorom festivalu pouličného umenia Piešťany Street ART Festival, im ponúkli nadštandardné podmienky.

Nová VZN povoľuje pouličným umelcom prevádzkovať pouličné umenie aj s ozvučením do 100 decibelov, čo je na Slovensku rarita. Oficiálne a bez stigmatizácie tak môžu do Piešťan prísť začínajúce kapely, alebo aj skúsení muzikanti, divadlá alebo iní performeri. Tí, ktorí majú umelecký potenciál, a záujem, môžu túto skúsenosť v budúcnosti využiť už ako profesionálni umelci. Bežne sa to vo svete stáva, príkladom sú Ed Sheeran, Robin Williams, Glen Hansard, Beck, B.B. King alebo Banksy, ktorí začínali, a niektorí stále sú, ako pouliční umelci. Môžete prísť aj s looperom a malým kombom a vytvoriť tak originálne hudobné kombinácie priamo na ulici. Amplifikované hranie je povolené v čase od 9.00 do 21.00 na týchto miestach: Winterova ulica, Sad A. Kmeťa a Námestie slobody. Na Kolonádovom moste je povolené iba akustické hranie. 

Záverom pár užitočných informácií: ak  chcete prísť zahrať do Piešťan, treba si stiahnuť a vyplniť tlačivo Oznámenie o konaní voľnej pouličnej aktivity, ktoré treba podať najlepšie 2 pracovné dni pred prvým hraním. Kópiu vyplneného tlačiva môžete zaslať emailom na kultura@piestany.sk alebo sekretariat@piestany.sk, poštou na Mesto Piešťany (odbor kultúry), Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany alebo priniesť osobne na recepciu Mestského úradu Piešťany. Mestský úrad Piešťany Vám potom pošle potvrdenie o registrácii, ktoré slúži ako doklad pre prípadnú kontrolu. Tlačivo môžete vyplniť aj na dlhšie obdobie a na viacero miest, na ktorých je v meste povolené prevádzkovať pouličné umenie.

Pre bližšie informácie kontaktujte Mestský úrad Piešťany, odbor kultúry, 033-776 54 76, kultura@piestany.sk.