SALGO FOOTDRUM PLUS * podlahový perkusívny nástroj (novinka)

salgo_footdrum_plus
Ponuku digitálnych stompboxov, ktorých pomocou môžu performeri – sólisti rozšíriť dynamické spektrum svojich one-man-show, obohatil podlahový perkusívny nástroj Salgo od FootDrum Plus. Tento dvojitý nožný pad umožňuje gitaristom, ale nie len im, počas hry vytvárať naživo vlastné beaty. Zariadenie sa skladá z centrálnej krabičky s nožným prepínačom zvukov a dvojice nožných padov, ktoré na báze piezo snímačov prenášajú impulzy z poklepávania nôh, ktoré s prakticky nulovou latenciou spúšťajú priradené sample. Každému zo snímačov možno priradiť osem zvukov bicích, alebo perkusií, ktoré možno ľubovoľne navzájom kombinovať. Na rozdiel od iných stompboxov, ktoré majú iba jeden analógový zvuk, alebo niekoľko nasamplovaných (naraz však hrá iba jeden), umožňuje Salgo FootDrum Plus jednou nohou ovládať basový bubon a druhou napríklad snare, prípadne si zvoliť inú kombináciu zo 16 rôznych, či rôzne naladených zvukov uložených v banke pedála. Ďalšie zvuky možno do zariadenia nahrať aj z firemného CD, alebo použiť zvuky vlastnej výroby. Výstupný signál je prepínateľný - mono, alebo stereo. Zariadenie je napájané z adaptéra, alebo z prídavnej banky s batériami. Kompletnú zostavu ponúka európsky distribútor online iba za 136€.

Test Salgo od FootDrum Plus pripravujeme do čísla Nový Populár 4/2019.

www.salgofootdrum.eu