ARTURIA KEYLAB 88 MKII * MIDI master keyboard kontroler (test)

Firma Arturia uviedla minulý rok na trh novú generáciu USB kontrolerov s označením MkII v 49 a 61 klávesovej verzii a teraz tento rad dopĺňa o 88-klávesový model s kladivkovou mechanikou.

arturia_keylab

 

Design a popis

Jedná sa o celokovové prevedenie nástroja v bielej farbe, s rozmiestnením ovládacích prvkov zodpovedajúcim modelu 61 MkII, ako klaviatúra je však použitá 88-klávesová kladivková mechanika FATAR TP/100LR. Vzhľadom na použitie kladivkovej mechaniky a celokovového tela, sa vyšplhala hmotnosť tohto kontrolera na 14,7 kg.

Nástroj celkovo pôsobí veľmi solídne, povrch kovového panelu je príjemný na dotyk, biely lak je hladký a matný. Všetky ovládacie prvky pôsobia mechanicky presvedčivo, všetky tlačidlá majú v sebe zabudovanú svetelnú signalizáciu vo forme bodky v strede, ak sa jedná o okrúhle tlačidlo, alebo čiarky v strede, ak je tlačidlo obdĺžnikové. Podsvietenie nie je aktívne vždy, záleží v akom móde sa kontroler nachádza a aký parameter je tlačidlu priradený. Celé to pôsobí veľmi príjemne. Pri pohľade na ovládací panel mám z tohto kontroleru veľmi dobrý pocit a vizuálne aj na dotyk je hneď jasné, že máte pod rukami hodnotný kus „železa“. 

Jediné plastové diely na inak celokovovom tele nástroja sú bočnice, do ktorých je vsadená ako výplň imitácia dreva. V tomto prípade je však tento „drevený diel" viditeľný aj zo strany klaviatúry ako jej ukončovací prvok, na ktorý je plastová bočnica nasadená (viď detail). Už pri teste menšej verzie som sa vyjadril, že sa mi kombinácia bielej farby plastovej bočnice a imitácie dreva nepáči, takže to v tomto prípade môžem len zopakovať. Je to však len otázka vkusu a niekomu inému sa to páčiť môže.

 

Ovládací panel

Ovládacie prvky a ich rozmiestnenie na paneli nástroja sú takmer totožné s modelom 61-MkII a tak ich popíšem len „telegraficky“. Pre bližšie info si prosím prečítajte môj test menšej verzie.

Vrchná časť ovládacieho panelu (nad klaviatúrou) je osadená nasledujúcimi ovládacími prvkami (zľava): 

keylab_88

-Tlačidlá módu CHORD a transpozície, pod nimi tlačidlá oktávového posunu a pod nimi kolieska ohýbania tónu a modulácie. Tu je jedna zmena oproti modelu 61 a síce, že tlačidlá sú na 88- klávesovej verzii umiestnené pod kolieskami a na 61-klávesovej verzii boli nad kolieskami, čo sa mi zdalo rozumnejšie vzhľadom na položenie dlane počas hrania sóla a ohýbania tónu. V prípade 88-klávesovej verzie je tak dlaň položená priamo na týchto tlačidlách, čo môže byť minimálne nepohodlné, ale môže viesť aj k nechcenému zapnutiu CHORD módu alebo oktávového posunu. Neviem čo vývojárov viedlo k tomu zmeniť vzájomnú polohu týchto ovládacích prvkov, ale logiku v tom veľmi nevidím.

-Vpravo od koliesok sú tri okrúhle tlačidlá umiestnené zvislo pod sebou slúžia na prepínanie módu dynamických padov.  Pod týmito tlačidlami je ešte obdĺžnikové tlačidlo voľby MIDI kanálu v kombinácii so stlačením príslušnej klávesy v ľavej časti klaviatúry. Toto riešenie som už kritizoval na menšom modeli, takže rovnaká kritika platí aj pre tento model.

-Vedľa tlačidiel prepínania módu padov sa nachádzajú dynamické podsvietené pady. Je ich 16 a sú rozmiestené štandardne v matrici 4x4.

-Vpravo od padov sú dve sekcie tlačidiel umiestnené pod sebou. Horná sekcia „Track Controls“ je venovaná ovládaniu niektorých funkcií DAW, pod nimi je 5 tlačidiel Global Controls s funkciami: Save, In, Out, Metronome a Undo.

V dolnej sekcii je šesť tlačidiel ovládajúcich funkcie Transport vášho DAW. Treba poznamenať že funkcie Transport sú na týchto tlačidlách stále dostupné, bez ohľadu na to v akom móde sa kontroler nachádza (Analog Lab, DAW, USER)

-Vpravo od tejto sekcie (uprostred panelu) je displej a pod ním tlačidlá s krokovým encoderom a funkciou tlačidla na potvrdenie výberu. Táto sekcia slúži na ovládanie priloženého SW Analog Lab, ktorý už poznáme z predchádzajúceho testu. Nižšie sú tri tlačidlá voľby módu kontroleru.

-Vpravo od centrálnej sekcie je v rade 9 encoderov, pod nimi 9 ťahových potenciometrov (faderov) s 9 tlačidlami. Na ľavej strane sú tri okrúhle tlačidlá v  zvislom usporiadaní pod sebou na voľbu banky parametrov priradených k ovládacím prvkom.

keylab_88

 

Pod sekciou je na paneli vytlačený popis niekoľkých parametrov dostupných po stlačení príslušnej klávesy, tentoraz z pravej časti klaviatúry. Tieto parametre slúžia pri programovaní funkcií jednotlivých ovládacích prvkov priamo na kontroleri, bez použitia počítača a editora.

K usporiadaniu jednotlivých sekcií ovládacích prvkov na hornom paneli poznamenám už len to, čo aj pri predchádzajúcom teste kontroleru od Arturie (a žiaľ netýka sa to len Arturie). Usporiadaniu „pady vľavo a fadery a encodery v pravo na paneli“ jednoducho nerozumiem. Pre mňa ako klávesáka je to skrátka presne naopak, než ako by som to čakal. Pri každom ďalšom kontroleri, ktorý prichádza na trh s týmto usporiadaním len krútim hlavou. Na túto tému som už vo viacerých testoch popísal dosť, takže sa nebudem opakovať.

 

Ovládacie prvky

K ovládacím prvkom iba doplním, že všetky tlačidlá sú kvalitne vyhotovené, zapustené hlbšie do panelu, takže ich ovládacie plochy len jemne vyčnievajú. Majú nízky zdvih s jasne definovanou polohou stlačeného tlačidla. Pôsobia elegantne a dobre sa ovládajú. Použité encodery poznáme už z predchádzajúcich nástrojov Arturia a dokonca aj ich plastové antracitové čiapočky. (Tie by som možno na takomto nástroji radšej videl v inom, hodnotnejšom vyhotovení.)

Ťahové potenciometre majú 50 mm  dlhú dráhu a plynulý chod. Ich čiapočky vykazujú len miernu vôľu pri pohybe do strán, čo je len dobré.

 

fatar

Klaviatúra

Ako som už spomínal na začiatku, nástroj je osadený kvalitnou klavírnou kladivkovou mechanikou FATAR TP/100 LR  s funkciou Aftertouch. Klaviatúra je príjemne hrateľná, dosad kláves je presne definovaný. Povrch kláves je hladký. Tu by som možno privítal, keby čierne klávesy mali trochu drsnejší povrch, hrá sa na ne lepšie a ani spotené prsty sa z úzkych čiernych kláves nešmýkajú, ale to už je len detail, ktorý opäť nemusí každému vyhovovať.

hammer_keyboard
 

Zadný panel 

Pri pohľade na zadný panel vidíme sprava: hlavný vypínač, konektor pre pripojenie napájacieho adaptéra, USB konektor pre spojenie s počítačom. Nasleduje CV In. Jeho súrodenci sú umiestnení na opačnej strane zadného panelu, ale to sú všetko výstupy a keďže v tomto prípade ide o vstup, je logicky zaradený sem. Tým sme zároveň načali silnú stránku tohto kontroleru. V oblasti konektorov riadiaceho napätia (CV) toho ponúka naozaj veľa. CV in dokáže transformovať na klasický MIDI CC, ktorý pošle do MIDI OUT, alebo USB MIDI, čo je šikovná vec. Ďalej sa tu nachádzajú konektory na pripojenie Sustain pedálu a Expression pedálu. Vedľa nich sú tri konektory označené AUX1, 2 a 3, ktoré sú voľne užívateľsky definovateľné, či už na pripojenie spínača, alebo Expression pedálu. Nasledujú konektory DIN a síce MIDI IN a OUT a CV výstupy: MOD1 a MOD2, Gate Out a Pitch Out. Je vidieť, že Arturia myslí aj na užívateľov analógových nástrojov a modulárov. Sama tiež vyrába nástroje, ktoré CV konektivitou disponujú a tak je jasné, že do svojho portfólia zaradila aj kontroler, ktorým môže užívateľ všetko pohodlne ovládať. Veľké plus!

 

 

Inštalácia, softvér, používanie

Čo sa týka inštalácie, tu platí všetko to, čo som popísal už pri teste predchádzajúceho kontroleru. Dve základné aplikácie sa vám postarajú o všetko, Arturia Software Center má na starosti správu licencií a updaty, či už zakúpeného softvéru od Arturie, alebo tých pluginov, na ktoré máte automaticky nárok pri zakúpení kontroleru. Všetko funguje, ako má a užívateľ je informovaný o nových verziách pluginov, driverov alebo firmvéru pre kontroler. Po kliknutí na ich akceptáciu sa automaticky stiahnu a nainštalujú. Toto skrátka Arturii funguje veľmi dobre už roky.

Druhá aplikácia MIDI Control Center je rozhranie na nastavovanie parametrov kontroleru, úpravu vlastných máp pre rôzne nástroje a následnú správu ich knižnice. Opäť k tomu nemám čo dodať, všetko funguje ako má.

V balení sú aj registračné karty na Analog Lab 3, Piano V, Wurlitzer V, Vox Continental V a Ableton Live Lite. Analog Lab som už spomínal v predchádzajúcom teste, takže sa k nemu už nebudem vracať. Prepojenie kontroleru a Analog Lab 3 je na príkladnej úrovni.  Užívateľ sa s orientáciou v rozhraní rýchlo zžije. Kontroler má v sebe preddefinované ovládacie mapy pre všetky bežné DAW. Stačí si vybrať správnu mapu, v DAW nastaviť patričný port a všetko fičí ako má. V User móde môže užívateľ všetkým ovládacím prvkom okrem centrálnej sekcie nadefinovať ľubovoľné MIDI CC, Noty, RPN a NRPN parametre na rôznych MIDI kanáloch a zadefinovať rôzny stav podsvietenia ovládacieho prvku, v prípade padov aj jeho farbu. Celé toto nastavenie je možné pohodlne urobiť v aplikácii MIDI Control Center, nástroj však umožňuje editáciu parametrov jednotlivých ovládacích prvkov aj priamo, bez použitia počítača. 

V krabici ešte nájdete priložený USB kábel a akýsi USB HUB, ktorý zabezpečuje eliminovanie zemniacej slučky, ďalej k nástroju pripevniteľný notový stojan a rovnako držiak na laptop. Príjemným doplnkom je sada kartičiek s názvami funkcií namapovaných jednotlivým ovládačom, pre rôzne DAW. Kartičky stačí priložiť k panelu s preddefinovanými tlačidlami pre DAW a držia na svojom mieste.

 

Záver a hodnotenie

Arturia Keylab 88MK2 je vydarený kontroler, ktorý je určený pre klávesáka zvyknutého na kladivkovú mechaniku.

Výbavou zodpovedá menším verziám, čo je možno trochu na škodu. Pri takto veľkom a robustnom nástroji priam predurčenom na pódiá, by som očakával popri skvele implementovanej konektivite pre analógové nástroje aj  širšie master keyboard funkcie. Hlavne možnosť vytvárania viacerých MIDI zón priamo na nástroji bez nutnosti použitia počítača a možnosť takto vytvorené zóny ukladať do pamäte nástroja. Razom by bol z nástroja slušný master keyboard, akých je už na trhu pramálo. Klávesákov, ktorí hrajú bez počítača a potrebujú ovládať viacero modulov je totiž stále dosť. Podľa mňa tak výrobca nevyužil šancu obsadiť aj túto pozíciu na trhu. 

ROBERT HUBEK - HUBERT

 

Plusy:

- solídne celokovové vyhotovenie

- kladivková mechanika s Aftertouchom

- prehľadný ovládací panel

- podarený design

- slušná SW výbava

 

Mínusy:

- kontroler nepodporuje SysEx

- nemožnosť vytvárať na nástroji viaceré MIDI zóny s možnosťou uloženia do pamäti nástroja

 

Distribúcia: Melody * www.melodyshop.sk * Cena: 899 €

 

Článok patrí k časopisu: