Bartók sa vrátil do Prešporku

Podobne ako minulého roku s prierezovým cyklom komornej tvorby Dmitrija Šostakoviča, žali zaslúžený úspech organizátori Konvergencií pod vedením Jofa Luptáka aj s prierezovým cyklom komornej tvorby Bélu Bartóka.

Za štyri dni odznelo 13 Bartókových diel, na ktorých participovalo 40 interprétov a počúvalo 1200 divákov. Béla Bartók, svojho času Bratislavčan, by sa z toho určite úprimne tešil.

Vrcholom cyklu a výborným organizačným manévrom bola dvojica večerov vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, počas ktorých zaznelo všetkých šesť Bartókových kvartet v interpretácii špičkového umeleckého telesa Jerusalem Quartet. Toto teleso má totiž za sebou čerstvú nahrávku týchto kvartet pre rešpektované vydavateľstvo Harmonia Mundi. Jerusalem Quartet hrá v zložení Alexander Pavlovsky (husle), Sergei Bresler (husle), Ori Kam (viola) a Kyril Zlotnikov (violončelo).

Dvojicu večerov s Bartókovými kvartetami doplnili dva ďalšie večery, na ktorých sa v skladbách maďarského skladateľa predstavili vynikajúci slovenskí interpreti. Odzneli aj skladby z Bartókových zbierok slovenskej ľudovej hudby, ktorú vášnivo obdivoval a zbieral a ktorá ovplyvnila jeho skladateľský hudobný vývoj. 

„… nech hovoríme hocijakou rečou, nech sú naši predkovia ktokoľvek,  my všetci rozumieme tomu, čo nám chce povedať. Beethoven napísal  na partitúru svojej Missy solemnis: Zo srdca nech vojde do sŕdc. Čo vám chcem povedať o mojom priateľovi Bélovi, je toto: nielen ho obdivujte, ale milujte ho a keď k vám príde so svojou hudbou, otvorte mu svoju dušu!“

Alexander Albrecht: Béla Bartók – ako som ho poznal  (Túžby a spomienky, Hudobné centrum, 2008) 

 

Rado Tihlárik (bývajúci na Bartókovej ulici)

Článok patrí k časopisu: