Jerusalem Quartet

Bartók sa vrátil do Prešporku

Podobne ako minulého roku s prierezovým cyklom komornej tvorby Dmitrija Šostakoviča, žali zaslúžený úspech organizátori Konvergencií pod vedením Jofa Luptáka aj s prierezovým cyklom komornej tvorby Bélu Bartóka.