Na konferencii v rámci World Music Festivalu Bratislava zaznie aj téma o GDPR

Pre objasnenie akejkoľvek problematiky je dobré vypočuť si odborníka

 

adriana-tomanova
JUDr. Adriana Tomanová,
advokátka
a odborníčka na autorské právo

 

Patríte k  odborníkom na autorské právo a spolupracujete s mnohými umelcami aj hudobníkmi, ktorým pomáhate orientovať sa v právnej problematike. S čím sa na vás najčastejšie obracajú?

Najčastejšie im pripravujem zmluvy pre konkrétnu situáciu,  najmä zmluvy o  vytvorení diela,  podaní umeleckého výkonu a  licenčné zmluvy alebo robím kontrolu zmlúv, ktoré dostali od objednávateľov, používateľov alebo manažérov. Často robím poradenstvo a  zmluvy pri vydávaní hudobných nosičov alebo v  oblasti reklamy a  filmu.

 

Ak porovnáte „právne povedomie“ medzi umelcami, ich znalosti, myslíte si, že je potrebné ich viac vzdelávať v tejto oblasti? 

Akékoľvek vzdelávanie môže byť pre každého prínosom. Niektorí umelci  sa svojimi právnymi vecami  zaoberajú  a  snažia sa túto problematiku ovládať, iní zase vôbec nie, lebo ich to nezaujíma alebo nebaví.  Ja to beriem tak, že každý z  nás vie niečo iné. Ja  napríklad ovládam Autorský zákon, ale  neviem zložiť žiadnu hudbu  ani text.

 

V septembri sa bude konať World Music Festival Bratislava, kde v nedeľu 16. septembra bude prebiehať druhý deň konferencie aj s vašou účasťou. O čom budete informovať?

Budem sa venovať zmluvám, viac poviem o  odmene, lebo vidím, že sa stále  v  zmluvách objavuje jedna paušálna odmena za všetko, čo je nesprávne  nielen z  právneho hľadiska, ale aj z  ekonomického. Potom v  stručnosti pár informácií ohľadom ochrany osobných údajov, rozoberiem zrážkovú daň a  nechám priestor na otázky.

 

Otázka zmlúv s umelcami z pohľadu promotéra, čiže organizátora kultúrneho podujatia a z pohľadu umelca. Myslíte si, že na Slovensku sú obe strany rovnako informované o svojich povinnostiach a právach?

Každý sa praxou naučí čo je potrebné v  takýchto zmluvách upraviť, aby aj organizátor  aj umelec  mali svoje práva a  povinnosti dobre ošetrené. Dosť záleží aj na veľkosti podujatia, podmienok vystúpenia a  zmluva by mala  vždy upravovať aj dohodu o nepredvídateľných situáciách, napríklad ak sa koncert zruší pre zlé počasie a  celá kapela už je na mieste, vystupovať však nemôže, ale  mala náklady na cestu a  podobne.

 

Mnohí organizátori  kultúrnych  podujatí a agentúry riešili nedávno kontroly zrážkovej dane. Pre mnohých z nich je v tejto oblasti stále veľa otáznikov, nejasností. Budete sa venovať aj tejto problematike?  

Úprava zrážkovej dane z  umeleckých zmlúv bola  do praxe zavedená od 1. 1. 2016 a  vidím, že sa stále na úpravu tejto povinnosti  v  zmluvách zabúda, aj keď to platí  už vyše 2,5 roka. Daňová kontrola nikoho nepoteší a preto sa budem tejto téme v  mojej prednáške venovať.

 

Hudobná konferencia a festival, kde sa myslí aj na poradenstvo pre hudobníkov, promotérov a manažérov, myslíte si, že je to potrebné?  

Určite áno, považujem to za spojenie príjemného a  užitočného, dobre sa zabaviť a  ešte sa aj niečo potrebné dozvedieť.

 

Ako by ste ich motivovali, aby si vašu prednášku vypočuli a vyhli sa tak nedorozumeniam a problémom, napríklad aj s daňovými kontrolami?  Ako by ste rozptýlili ich obavy, či budú právnickej „hantýrke“ a odborným veciam rozumieť?

Myslím si, že  pre  objasnenie akejkoľvek problematiky je dobré vypočuť si odborníka a mať možnosť klásť otázky. Určite lepšie ako si sám veci študovať. Som zvedavá aký bude záujem o  moju prednášku, motiváciu ponechám na samotných účastníkoch festivalu. Určite sa budem snažiť všetko vysvetliť normálne, nie veľmi „právnicky“, skôr prakticky.

 

JUDr. Adriana Tomanová je advokátka  v  advokátskej kancelárii Bianchi • Malach • Tomanová, kde sa dlhodobo venuje oblasti práv duševného vlastníctva..

World Music Festival Bratislava je urbánny festival, ktorý sa bude konať 13. – 16. septembra. Ponúkne vyše 20 koncertov, filmové premiéry, flamenco workshop, podujatia pre celú rodinu a  predovšetkým medzinárodnú konferenciu. Organizátori pozývajú zahraničných profesionálov s  cieľom predstaviť slovenskú hudobnú scénu a  kultúru regiónu. Pre slovenských hudobníkov pomáha orientovať sa v  hudobnom biznise, získať skúsenosti a vzdelávať sa od odborníkov v  rôznych oblastiach.

Festival pomáha začleniť slovenskú scénu do world music komunity vytváraním priestoru pre prezentáciu hudby aj networking. Záujemci o  účasť na prednáške majú možnosť sa bezplatne registrovať online na webe festivalu.

 

wmfbS Adrianou Tomanovou sa rozprávala Jarmila Vlčková

 

Viac info:

WEB: http://worldmusicfestival.sk/konferencia/

FB: https://www.facebook.com/events/494905704288271/