Prečo sú dôležité (aj) Ceny SOZA

juraj_curny

 

Oceňovanie umelcov a výsledkov ich práce nie je jednoduché a už vôbec nie jednoznačné. Parametrov môže byť veľa a každý z nich môže zmapovať určitý typ pohľadu na dané umelecké odvetvie. Niektoré z nich sú exaktné, presne vyčísliteľné, iné zasa už zo svojej povahy sú výsledkom subjektívneho rozhodnutia rôzneho počtu konkrétnych ľudí – od jednotlivca píšuceho recenziu až po tisíce hlasujúce v anketách popularity. S výsledkami takýchto oceňovaní sa stretávame priebežne a taktiež aj za istý časový úsek – najčastejšie za kalendárny rok. Jedným z takýchto výročných podujatí sú aj ceny, ktoré udeľuje Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam známejší pod skratkou SOZA. A v tomto prípade ide o pozoruhodnú a výnimočnú kombináciu oboch možných prístupov – exaktného aj subjektívneho.

 

SOZA už z podstaty svojej činnosti zbiera dáta o šírení hudby na Slovensku. Vďaka tomu môže udeľovať ceny pre najúspešnejšiu skladbu, najúspešnejšieho autora, textára, mladého autora (do 25 rokov), pre najúspešnejší hudobný nosič či rozhlasovú stanicu, ktorá má vo svojom vysielaní najvyššie zastúpenie domácej tvorby. Tieto ceny sú podložené „tvrdými“ štatistickými údajmi. Do histórie sa zapíšu predovšetkým víťazi, ale ak si k nim pripojíme aj nominovaných (a SOZA v tomto roku po prvýkrát zverejnila aj širšie nominácie 10 najúspešnejších) dostaneme zaujímavý a pomerne komplexný pohľad. 
V umení však zďaleka nie všetko je merateľné minútami, percentami či predanými kusmi. Preto súčasťou Cien SOZA sú aj honorárne ceny, o ktorých rozhodujú členovia Dozornej rady. V nej sú zastúpení reprezentanti rôznych hudobných žánrov, textári a aj vydavatelia. Veľká cena SOZA (pre žijúceho autora), Zápis do zlatej knihy (nežijúci autori) resp. Cena za šírenie domácej tvorby v zahraničí je ocenením všestranného a mimoriadneho prínosu ich laureátov pre rozvoj slovenskej hudby. 

Spoločne, či už štatistické ale aj honorárne Ceny SOZA, spoluvytvárajú nesmierne dôležitú historickú pamäť slovenskej hudby. Mená víťazov tých štatistických v 23-ročnom časovom rade sú cenným zdrojom informácií o tom akým spôsobom sa v tomto období prejavovala, ktoré mená, skladby, hudobné nosiče mali najväčší zásah u publika. Menoslov držiteľov honorárnych cien je zasa prehliadkou veľkých osobností, ktorých tvorba môže oslovovať stále nové a nové generácie. 

 

Je dôležité budovať a rozširovať historickú pamäť slovenskej hudby. Koniec koncov aj časopis, ktorý držíte v rukách k nej pravidelne prispieva. A platí to aj pre organizátorov a vyhlasovateľov akýchkoľvek zmysluplných hudobných (v užšom slova zmysle) resp. umeleckých ocenení (v tom širšom). Preto, z môjho pohľadu, sú dôležité (aj) Ceny SOZA. Kompletný menoslov laureátov za rok 2018 sa dozvieme 1.10. na galavečeri v Mestkom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave.  

JURAJ ČURNÝ

redkator, publicista a taktiež aj PR & media konzultant SOZA

Článok patrí k časopisu: