Slávnostné udeľovanie cien Hudobného fondu 2018

hf_logo

 

6. septembra 2018, Bratislava, Zichyho palác, Ventúrska 9

 

Na slávnostnom ceremoniáli v Zichyho paláci v Bratislave vo štvrtok 6. septembra 2018 o 14.00 členovia Rady Hudobného fondu vyhlásia tohtoročných laureátov cien, ktoré udeľuje Hudobný fond. 

 

7 kategórií

 

Ceny Hudobného fondu za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu, dychovej hudby a populárnej hudby udeľuje Rada Hudobného fondu na základe návrhov profesijných združení a odborných komisií.

 

Tradícia založená v roku 1963 sa pôvodne týkala iba cien za hudobné dielo a koncertné umenie. Neskôr pribudli aj ceny v ďalších hudobných žánroch. Od roku 1991 Hudobný fond udeľoval ročne 6 cien v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby. Hudobný fond od roku 2018 pridal k oceneniam aj oblasť populárnej hudby a pomenoval ju po jej nestorovi Gejzovi Dusíkovi. V súčasnosti sa ceny Hudobného fondu, ktoré rozrástli na 7 kategórií, odovzdávajú na jeseň na slávnostnej ceremónii v Zichyho paláci v Bratislave.

 

Finančné ocenenia sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností podľa ktorých sú nazvané, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

 

Laureáti

 

Cena Jána Levoslava Bellu – Jana Kmiťová za skladbu Gesichtsstudien

 

Cena Frica Kafendu – Marián Lejava za mienkotvorný dirigentský počin v projekte CD Szymanowski - Berg, M. Paľa / M. Lejava / SOSR, Pavlík records

 

Cena Jozefa Kresánka – Edita Bugalová za výrazný vedecký prínos v oblasti muzikológie, dlhoročnú aktívnu činnosť v hudobnom múzeu a propagáciu slovenskej hudobnej tvorby

 

Cena Ladislava Martoníka – Ján Hajnal za celoživotný prínos pre slovenský jazz

 

Cena Pavla Tonkoviča – Milan Križo za celoživotný prínos pre slovenský folklór najmä v oblasti interpretácie ľudových piesní

 

Cena Karola Pádivého – Jozef Baláž za dlhoročnú cieľavedomú prácu v žánri dychovej hudby, nielen v oblasti aranžovania a komponovania, ale predovšetkým v oblasti výchovy mladej generácie hudobníkov

 

Cena Gejzu Dusíka – Pavol Zelenay za celoživotnú významnú skladateľskú a publicistickú činnosť