Spomienka na textára Alojza Čobeja (1935 - 2020)

alojz_cobej

Alojz Čobej
(3. 7. 1935, Stropkov – 27.  2. 2020, Bratislava)

 

Alojz Čobej bol textár, ktorého piesne poznajú naspamäť mnohé generácie. Okrem textov populárnej hudby, muzikálov, divadelných hier napísal množstvo stále živých piesní pre deti. Zomrel vo veku 84 rokov.

Alojz Čobej patril ku generácii textárov intenzívne tvoriacich v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Napísal texty pre Karola Duchoňa, Dušana Grúňa, Evu Kostolányiovú, Janu Kocianovú, Karola Konárika, Oľgu Szabovú. Išlo buď o pôvodné texty, alebo preklady zahraničných hitov. Z najznámejších hitov spomeňme piesne Júlia si čarovná, Trikrát hádaj Veronika.

Oveľa výraznejšia je jeho pesničková a textová tvorba pre deti. Donedávna mu vychádzali piesne s notovým zápisom v detských časopisoch. Jeho detskú tvorbu obnovil projekt Spievankovo, ktorého bol súčasťou už v začiatkoch. Z mnohých detských piesní sú dodnes živé Bocian a žabka, Hryzkal zajko kapustičku, Moja zlatá mamina, Pekne spinkaj bábika, Snehuliak ale aj vianočná pieseň Kúpil otec rybu.

Alojz Čobej bol od roku 1972 vedúcim literárno-dramatickej redakcie štúdia Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici. Pôvodne stredoškolský pedagóg slovenského a latinského jazyka napísal množstvo rozhlasových hier, sedem detských muzikálov a tisícky textov. V auguste 1955 mu časopis Roháč uverejnil prvú humoresku Trinásty článok. Básne, bájky, poviedky a piesne pravidelne publikoval od roku 1970 v detských časopisoch Zornička, Včielka, Slniečko a Ohník ale aj na stránkach časopisu Populár. 

JURAJ GONŠOR

 

Článok patrí k časopisu: