kompresor

UNIVERSAL AUDIO UAFX Max * preamp & dual compressor (test)

Dnes sa pozrieme zúbok gitarovému pedálu UAFX MAX (preamp a duálny kompresor), o ktorom experti z celého sveta hovoria ako o najlepšom pedáli z celej UAFX série.