Pokošovci

ČO PRINÁŠA NOVÝ POPULÁR 1/2020

Nový Populár uvádza na videu Štefan Chrappa, alias Pišta Vandal. Viac o obsahu vydania aj v texte redakcie.

Pokošovci bodujú v európskom hudobnom rebríčku

pokosovci

 

Je to zatiaľ „najfolklórnejší“ album zo Slovenska, ktorý zaujal porotcov tohto medzinárodného rozhlasového rebríčka.