spev

Výučbová knižnica pre zbory – #Zaspievajme si

Spevácky zbor Technik STU podnietila pandemická uzávera k myšlienke vytvoriť knižnicu nahrávok štandardných skladieb slovenského zborového repertoáru.