VIRTUOSOS V4+ viac ako Superstar klasickej hudby

 

marosz

 

Koncom novembra 2020 priniesli televízie piatich krajín (V4: Maďarsko, Poľsko, Česko, Slovensko + Srbsko) neobvyklú medzinárodnú súťažnú šou v interpretácii vážnej hudby mladými či najmladšími talentami. Päť krajín, dvadsať súťažiacich a päť víťazov. 

 

Medzinárodná šou

Súťaž prináša maďarská televízia od roku 2014 a jej šieste pokračovanie dostalo medzinárodný rozmer. Hľadanie a zviditeľňovanie talentov z piatich krajín sme mohli sledovať v štyroch častiach. Umelecký patronát nad súťažou prevzal svetoznámy španielsky operný spevák Plácido Domingo (79), ktorý tiež skomponoval ku súťaži hlavnú hudobnú tému. Domingo bol predseda poroty vo finále. V dvoch semifinálových kolách sa ako predsedovia predstavili Gabriel Prokofiev (46), vnuk Sergeja Prokofieva a slávny izraelský huslista ruského pôvodu Maxim Vengerov (46). 

Súťaž Virtuosos, maďarsky Virtuózok, má za roky existencie svoje stabilné internetové miesto na svojom ytb kanáli a  medzinárodný presah bol logickým posunutím vysoko nastavenej latky. Súťaž v prednese vážnej hudby vysielaná v televíznom formáte je znakom prestíže a výraznom spopularizovaní klasickej hudby, ale predovšetkým posolstvom smerom k najmladšej generácii technicky brilantných hráčov. Nie nadarmo sa súťaž v médiách často označovala ako „Superstar vážnej hudby“. Veľkým a sympatickým rozdielom voči individualistickej šou populárnej hudby bolo päť víťazov - jeden víťaz za každú krajinu. Víťaz mohol získať finančnú odmenu 15 000 eur,  štipendium v ​​jednej z najprestížnejších hudobných inštitúcií či možnosť vystupovať v najslávnejších koncertných sálach sveta. 

Príchuť šou sme cítili v dokrútkach, vo vyhlasovaní výsledkov či v sledovaní príbehov s citovým potenciálom. Martin Šulc z Čiech si chcel za výhru v súťaži kúpiť svoj vlastný akordeón, Petra Spasojević zo Srbska hrala úžasne na klavíri napriek zrakovému hendikepu, mohli sme sledovať nasadenie dvoch slovenských speváčok – kamarátok v jednom kole. Všetci účastníci súťaže však preukazovali nesmiernu vďačnosť, úctu a pokoru voči príležitosti byť v súťaži a zamerali sa na skvelé a dychberúce vystúpenia. Odhliadnuc od balastu senzácie, ktorý šou musí mať, všetkých dvadsať účastníkov bolo nesmierne talentovaných, všetci hrali bez nôt a podľa charakteru skladby či už sólovo alebo v sprievode Budafok Dohnáyi Orchesra.    

 

Hra ako spoločný jazyk

Večermi nás sprevádzala dvojica Thomas Gottschalk (70) a Ida Nowakovská (30). Vďaka obom moderátorom súťaž vôbec nebola strnulá, strojená, nudná či snobsky uzavretá. Nemecký herec a zabávač, galantne oblečený pán v staršom veku,  mal na starosti hlavné pódium a komunikáciu s deťmi smerom k porote a orchestru. Gottschalk sa prihováral tou najelementárnejšou angličtinou, čo určite ocenili najmladší účastníci. Veď posúďme - Kristína Vasić zo Srbska (altsaxofón), mala len osem rokov a dvaja účastníci z Poľska: Zarina Zaradna (harfa), Michal Korzeń (piano),  mali deväť rokov. 

Ida Nowakovská, poľská herečka, tanečníčka a moderátorka známa nielen doma z moderovania súťaže Junior Eurovisoin Song Contes či tanečnej Dance, Dance, Dance, veľmi odľahčene a zároveň s ohľadom na zameranosť súťaže komunikovala so súťažiacimi v zákulisí či už hravým spôsobom ku najmenším alebo priateľským smerom k takmer dospelým účastníkom. 

Jediným malým škrípancom šou dotiahnutej do najmenších detailov  bol jazyk. Každý súťažiaci mohol komunikovať vo svojom rodnom jazyku a domáci diváci určite postrehli v strohých odpovediach voči angličtine jemnú komunikačnú bariéru. Pri hodnotení bolo veľmi milé, keď sa okrem hlavného porotcu prihováral porotca z danej krajiny súťažiacemu rodným jazykom. Aj preto mala súťaž podtitul: „We play the same language.“ 
 

virtuosos

 

Spev, husle a flauta

Na Dvojke nás večerom sprevádzali Juraj Čurný a dirigent Peter Valentovič. Obaja okrem „predabovania“ si stihli aj sem - tam malé zaujímavé rozhovory zo zákulisia súťaže, keďže Peter Valentovič bol súčasťou poroty za Slovensko. Veľmi dobrým dojmom pôsobilo ponechanie pôvodné znenie účastníkov a porotcov z bratského štátu nielen na slovenskom ale aj českom kanáli (ČT Art). Z kastingov  za Slovensko postúpili Vanesa Čierna (19, spev), Alžbeta Reháková (18, spev), Ajna Marosz (13, zobcová flauta na obr. hore) a Teo Gertler (12, husle na obr. v strede).  Ktovie, ako vnímajú výber účastníkov krajania jednotlivých národov, no slovenský výber bol príjemne reprezentatívny. Husle a spev majú silné korene v domácej ľudovej hudbe. Flauta, ktorá síce nepatrí medzi ľudové nástroje, no je na začiatku cesty mnohých dychárov, upriamila vďaka súťaži na seba znova pozornosť. Sympatické bolo, keď Ajna po jednom z vystúpení spomenula ako inšpiráciu asi najznámejšiu hráčku na zobcovú flautu fungujúcu aj cez online svet, Luciu Horsch (22) z Holandska. 

 Pre Ajnu Marosz bolo prekvapením, keď postúpila v prvom semifinále oproti Teovi Gertlerovi. Aj Ajna aj Teo pochádzajú zo slovensko-maďarských rodín a obaja začali s nástrojom v útlom veku. Teo navyše získal špeciálnu cenu aktuálneho ročníka. Spev vo Virtuosos bol zastúpený len zo Slovenska a to hneď dvoma speváčkami. Z dvoch kamarátok v druhom semifinálovom kole postúpila Alžbeta Reháková. V hodnoteniach porotcov zneli chvály, povzbudenia ale i rady. Porota tiež kládla na srdce účastníkom nezabudnúť na kontakt s orchestrom či publikom, či na dôležitosť výberu skladby. Víťazkou zo Slovenska sa nakoniec stala Ajna Marosz so zobcovou flautou, rodáčka zo Žiliny, žiačka pedagóga Pavla Štillera na ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline.

 

Popkultúra vážnej hudby

Poslaním programu teda nie je len priniesť skutočné talenty čo najširšiemu okruhu divákov, ale aj predstaviť krásu klasickej hudby. Divák, ktorého poznanie vážnej hudby sa pohybuje od Bacha, Mozarta cez Vivaldiho a možno až k svadobným pochodom, môže akurát tak skláňať obdiv k podaným výkonom. Odohrané skladby totiž mohli pre nezasvätených znieť ako preteky šestnástinových nôt. Nemenej je však tých, ktorí vážnu hudbu milujú, chodia na koncerty, venujú sa jej hre. Sledovanie výkonov a hodnotenie nebolo len relaxom ale určite aj inšpiráciou. Deti nesiahali po klasike klasík, ale po dielach menej známych, dielach z rôznych období, vďaka ktorým si aj divák mohol rozšíriť svoj hudobný obzor.

Navyše, vážna hudba nie je vôbec vzdialená popkultúre. Presahy – to nie sú len orchestrálne sprevádzania hviezd žánrov popu, rocku či elektroniky. Mnohí skvelí interpreti fungujú a prechádzajú z rôznych druhových a žánrových ostrovov hudby a spájajú ich do jedného kontinentu. Veď len spomeňme jedného z porotcov - Gabriel Prokofiev sa okrem vážnej hudby venuje dídžejingu. Vuk Vukajlović (15) zo Srbska hrajúci na gitare neraz spomenul rockovú scénu a zahral mimosúťažne pár úryvkov, Martin Šulc  zas kúsok z českej ľudovej piesne. V minulých ročníkoch sa ako špeciálny hosť ukázal Alexander Rybak (víťaz Eurovíze 2009).

V čase lockdownov, karantén, dištančného vzdelávania a obmedzeného koncertovania bol Virtuosso V4+ v programe televíziách pohladením pre dušu. Súťaž sa konala v predstihu, jednotlivé večery sme sledovali zo zostrihaného záznamu, vystúpenia tak nerušili pohľad na zarúškované tváre a dosahy pandémie (hoci súťaž prebiehala pri dodržiavaní opatrení pre všetkých účastníkov). Medzinárodné poňatie Virtuosos V4+ prišlo v pravej chvíli a dúfam, že sa dočkáme pokračovania. 
 

JURAJ GONŠOR
Foto: archív RTVS
 

jury_virtuosos

 

Článok patrí k časopisu: