ZEM SPIEVA * 04.08.2017, 20:00, Bratislava - Veľká sála Slovenského rozhlasu

Uvedenie slávnej filmovej poémy Karola Plicku v sprievode symfonického orchestra a veselá „afterparty“ na ľudovú nôtu s folklórnym súborom URPÍN

 

Film Zem spieva je prvým slovenským celovečerným zvukovým filmom, ktorý vznikol v roku 1933 na podnet Matice slovenskej za priamej podpory vtedajšieho prezidenta republiky Tomáša Garrigua Masaryka. Autorom námetu a režisérom filmu je Karol Plicka, často označovaný za jedného z najzásadnejších tvorcov našej kultúrnej histórie, ktorý si v roku 1968 vyslúžil titul Národný umelec. Približne hodinový dokument unikátnym spôsobom zachytáva slovenské ľudové zvyky, ako sa odrážali v piesňach a tancoch, v obyčajoch, v detských popevkoch i v hrách. Je to umelecky komponovaný záznam ľudových tradícii, hier, obradov, tancov a slávností v čase od skorej jari do neskorej jesene na Slovensku v 30. rokoch 20. storočia. Filmový materiál sa stal podkladom pre vytvorenie hudby, ktorej autorom bol český hudobný skladateľ a dirigent František Škvor. Film obsahuje aj poetické medzititulky z pera básnika Jána Smreka. Vo svojej dobe sa film u domáceho publika nestretol s takým ohlasom, aký by si zaslúžil; jeho kvality však boli už vtedy ocenené v zahraničí – za najlepšiu réžiu získal v roku 1934 ocenenie Zlatý pohár na druhom ročníku medzinárodného Biennale v talianskych Benátkach. Originálny negatív filmu zhorel pri požiari zlínskych filmových ateliérov v roku 1944. Zo zachovanej nekompletnej pozitívnej kópie boli v roku 1945 vyrobené dva double negatívy, v roku 1983 bol nahraný nový záznam pôvodnej hudby a do filmu bol zaradený pôvodný úvod so zábermi Prahy.

Práve táto inovovaná verzia, označovaná ako „Zem spieva 1983“ , bude v rámci festivalu Viva Musica!, 4. augusta vo Velkej sále Slovenského rozhlasu, uvedená so živým sprievodom Orchestra a zboru Viva Musica! pod taktovkou Martina Leginusa.

 

 

  • Naštudovanie filmovej hudby – sprievodná časť k originálu sa z času na čas objaví. Spomeniem Jánošíka či Nosferatu. V čom bude realizácia hudby k filmu Zem spieva na festival Viva musica! špeciálna/výnimočná?

Projekcie filmov so živým hudobným sprievodom sme v rámci Viva Musica! festivalu v minulosti realizovali dvakrát, a to práve projekciu spomínaného filmu Jánošík s Pacora Triom a Nosferatu s autorskou hudbou Vladislava Šarišského. V oboch prípadoch išlo o hudobný sprievod v podaní malého komorného súboru. Hudba k filmu Zem spieva, ktorej autorom je český skladateľ František Škvor, je napísaná pre symfonický orchester, ktorého súčasťou je okrem iného aj organ či ľudové nástroje ako gajdy alebo ovčiarske zvonce, a miešaný spevácky zbor. Celkové obsadenie tak presahuje počet 80 ľudí, ktorých je potrebné „zosynchronizovať“ s obrazom. Preto je v tomto projekte kľúčová úloha dirigenta, na ktorú sme oslovili Martina Leginusa, rezidentného dirigenta Slovenského národného divadla. Pokiaľ sa nemýlim, pôjde dokonca o premiérové uvedenie tohto filmu s naživo interpretovanou hudobnou zložkou!

Projekt realizujeme v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, ktorý Plickov film (verziu z roku 1983) práve pre účely projekcie s orchestrom na našom festivale digitalizuje. Je to veľmi náročný proces, ale výsledok bude stáť za to! Rovnako prebieha „digitalizácia“ notového materiálu, nakoľko pôvodné rukopisné partitúry boli na plynulé koncertné predvedenie z viacerých dôvodov prakticky nepoužiteľné. Za novým spracovaním partitúry stojí Miloš Betko, hudobný skladateľ a aranžér, ktorý je zároveň hudobným supervízorom tohto projektu. Ja osobne sa veľmi teším, že sa nám podarilo zostaviť naozaj skvelý tím odborníkov, ktorí sa podieľajú na príprave a realizácii – a o to viac, že sa jedná dnes už o kultové dielo v dejinách našej kinematografie, ktoré by sme mali (s)poznať.

 

  • Bola hudba naštudovaná podľa pôvodných partitúr, alebo boli party upravené, či vytvorené nanovo? Ak áno, čo sa tým na pôvodnej hudbe pozmenilo a akú to má súvislosť s filmovým stvárnením?

Kľúčovú úlohu pri synchronizácii živej hudby s premietaným filmom bude plniť práve dirigent. Túto neľahkú úlohu prijal Martin Leginus, ktorý má bohaté skúsenosti s koordináciou viaczložkových operných a baletných produkcií. Aj keď v naplnení tejto výzvy mu bude pomáhať sieť synchronizačných značiek vložená do novej partitúry, výsledné predvedenie tohto nevšedného hudobného diela z pera českého skladateľa, ale plného slovenských melódií, bude v jeho rukách. Pre nepredvídané prípady je v zálohe aj technické riešenie, nepredpokladáme však, že by ho bolo nutné použiť.

 

  • Ako sa dodrží synchronizácia živej hudby s premietaným filmom?

Všetky hudobné čísla k inovovanej verzii filmu ZEM SPIEVA, 1983, ktorá bude uvedená v rámci Viva Musica! festivalu 2017 sú zaznamenané v dvoch pôvodných rukopisných partitúrach Františka Škvora z roku 1933 s názvami: Zem spieva – filmová suita v dvoch častiach pre malý orchesterZem spieva – II. suita a dodatková hudba. Pri finálnom zostrihu filmu v roku 1933 došlo – tak ako to zvykne pri tvorivej práci často bývať – k poprehadzovaniu poradia jednotlivých častí oboch suít, miestami k ich skráteniu či predĺženiu pomocou repetícií ako aj k doplneniu niekoľkých vsuviek. Túto hudobnú štruktúru sa snažila verne dodržať aj nová nahrávka filmovej hudby z roku 1983, ktorá sa realizovala pri príležitosti 50. výročia vzniku filmu z toho dôvodu, že pôvodná hudobná stopa už technicky nezodpovedala novodobým požiadavkám na zvukovú kvalitu hudobného ozvučenia filmu – zvlášť v prípade, ak film neobsahuje žiadne dialógy, čím sa hudba stáva kľúčovým prvkom umeleckého vyznenia celého hudobno-obrazového diela. Vzhľadom na to, že v rámci Viva Musica! festivalu 2017 bude koncertné predvedenie Škvorovej filmovej hudby synchronizované s obrazovou projekciou filmu, bolo potrebné vytvoriť nový notový materiál (partitúru aj nástrojové a spevácke party), s poradím častí, ktoré by zodpovedalo finálnemu zostrihu hudby vo filmovej stope. Nový notový materiál dôsledne vychádza z originálnych Škvorových partitúr z roku 1933 so zapracovaním zmien, ktoré boli urobené v súvislosti s dochovanou obrazovou verziou filmu pri nahrávke v roku 1983. Hudobné naštudovanie a koncertné predvedenie Škvorovej hudby bude teda vernou kópiou hudobnej stopy k inovovanej verzii filmu ZEM SPIEVA, 1983.

 

  • Čo bude s hudobnou aktualizáciou hudby po festivale?

„Zdigitalizovanú“ verziu partitúry a orchestrálneho materiálu sme ponúkli Českému rozhlasu, ktorý má práva aj na pôvodný hudobný rukopis. Bolo by skvelé, keby sa projekcia filmu s kompletnou Škvorovou hudbou v podaní orchestra a zboru mohla zopakovať a uviesť napríklad aj v Čechách! Momentálne sa sporadicky koncertne uvádza iba jej skrátená inštrumentálna verzia pod názvom Zem spieva: suita (vyd. Orbis Praha, 1951).

 

Na otázky Novému Populáru odpovedali Miloš Betko a Janka Kubandová

 

 

Po projekcii filmu bude koncert pokračovať ľudovou veselicou v rámci ktorej vystúpi Folklórny súbor Urpín, absolútny víťaz televíznej šou Zem spieva.

 

Kompletný program a vstupenky nájdete na www.vivamusica.sk.

Podujatie z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia.

 

Článok patrí k časopisu: