Číslo 2/2013

Obsah čísla

3 Znamenia
4 Spolupatričnosť
5 Sisa a sivý holub
7 Rocková Bratislava
9 Viva Peter Hapka!
10 David Kollar
11 Living Colour
12 Eurotrialog 2013
15 Kafé Džezva
16 Svet podľa Urbana
17 Braňo Kociov
a VGS Pro Eruption
19 Musicant
20 Real Music House
22 Róbert Pospiš a Martin Sillay
23 Nikolaj Nikitin
24 LL v delte Modusu
26 Vladimír Mišík
26 Martin Chodúr
27 Michal Pavlíček
30 IAMX
34 Thin Lizzy
42 Recenzie CD
48 Lewitt MTP 540 DM
48 Lewitt MTP 440 DM
48 TubePre v2 
50 Akai MAX 49
52 Hagstrom Tremar Swede
53 Hagstrom Viking
55 AIAIAI Tracks
56 Bayger Booster, Bayger Overdrive, 
57 Bayger Distortion