ARTURIA MATRIXBRUTE * analógový monofonický syntetizátor (novinka)

arturia_matrixbrute

Zatiaľ najväčším a najkomplexnejším analógovým počinom z dielne Arturia je MatrixBrute, ktorý sa po niekoľkomesačnom ohlasovaní začal predávať tento rok na jar. Dôkladnosť vývojárov však priniesla svoje ovocie, lebo uviedli na trh najvýkonnejší analógový monofonický syntetizátor v dejinách. Jeho flexibilita modulárneho systému je skombinovaná s možnosťou ukladania 256 presetov, čím sa MatrixBrute stal nástrojom snov pre každého, kto si chce vytvoriť svoj vlastný nezameniteľný zvuk, a to nielen v štúdiu, ale aj na pódiu.

Masívna výbava dvoch „brute“ oscilátorov, z ktorých každý dokáže naraz generovať pílový, štvorcový a trojuholníkový priebeh plus má vlastný suboscilátor, je doplnená o tretí, lineárny VCO oscilátor, ktorý produkuje štyri vlnové priebehy a dá sa zároveň použiť ako ďalšie - tretie LFO. K tomu všetkému je tu ešte šumový generátor so štyrmi druhmi šumu: bielym, ružovým, červeným a modrým. Prvé dva nízkofrekvenčné generátory LFO ponúkajú sedem vlnových priebehov, tri krivky obálok sú voľne priraditeľné ovládaniu akéhokoľvek parametra. MatrixBrute ponúka dva filtre: Steiner-Parker filter známy z Mini-/MicroBrute, a ladder filter použitý v nástrojoch Moog - obidva v módoch 12/24 db na oktávu, Low Pass, High Pass, Band Pass s ovládačmi Drive a Brute factor. Ktorýkoľvek oscilátor je možné smerovať do jedného, druhého, alebo oboch filtrov, čo výrazne rozširuje zvukové možnosti nástroja.

Najzaujímavejším prvkom, už na prvý pohľad pútajúcim pozornosť, je modulačná matrica. Má tri funkcie: okrem prepájania modulačných zdrojov s ovládanými parametrami slúži na prepínanie presetov a tiež ovládanie vstavaného 64-krokového sekvencera. Odteraz už žiadne norenie sa v menu, ani neprehľadné prideľovanie modulácie a makro ovládačov rôznymi kombináciami tlačidiel: na matrici MatrixBrute vidíte ihneď na prvý pohľad vnútorné prepojenie syntetizéra, ako aj pridelenie funkcií štyrom bielym makro ovládačom vedľa klaviatúry.

Čerešničkou na MatrixBrute je päť prepínateľných analógových efektov: Stereo delay, Delay, Flanger, Chorus a Analog reverberator. Štvoroktávová klaviatúra disponuje okrem dynamickej citlivosti aj funkciou aftertouch. Na rozhraniach nástroja sa rozhodne nešetrilo, okrem dnes už povinného MIDI a USB sú k dispozícii Sync in/out, Gate in/out, vstupy pre 3 pedále a CV vstupy a výstupy pre 12 modulovateľných parametrov, čo umožňuje nielen prepojenie s ďalšími analógovými syntetizérmi a bicími automatmi, ale aj integráciu MatrixBrute do rozsiahleho modulárneho systému.

Melody * www.melodyshop.sk * Cena: 1 999 €

Článok patrí k časopisu: