Arturia Microfreak * hybridný syntetizátor (test)

 

microfreak

 

Po testoch USB kontrolérov od Arturie sa mi tentoraz dostala do rúk aj ich horúca novinka v podobe rozmermi neveľkého, ale zato zaujímavými riešeniami nabitého syntetizátora s označením MicroFreak.

 

Trochu o názve
Firma Arturia nástroj pomenovala ALGORITHMIC SYNTHESIZER a v marketingových materiáloch ho predstavuje ako EXPERIMENTAL HYBRID SYNTH. Mohlo by sa teda zdať, že samotný výrobca nemá v pomenovaní celkom jasno. Ten druhý popis sa mi páči viac, pretože vystihuje to, čo MicroFreak vlastne je. Viem, že sú to len slovíčka a dôležité je len to či to hrá, ako to hrá a či to stojí za to. Mňa však zaujal nie len samotný názov MicroFreak, kde práve tá časť FREAK ho pomerne presne a stručne vystihuje, ale aj slovo HYBRID, ktoré dáva tušiť spojenie technológií z rôznych „svetov“.

 

Čo to teda je? 
Je to monofónny syntetizátor s možnosťou 4-hlasého rozšíreného parafónneho režimu. Štruktúra je pomerne jednoduchá. Jeden blok digitálneho oscilátora, pričom na výber je 12 typov oscilátorov. Z analógového sveta je tu skutočne analógový filter v troch typoch Low Pass, Band Pass a High Pass so strmosťou 12dB a rezonanciou. Samotné ovládanie filtra je digitálne. Ďalej tu máme LFO so šiestimi priebehmi a možnosťou SYNC režimu, ADSR obálku, Cyklickú obálku, ktorá môže pracovať aj v režime LFO, modulačnú matricu, ktorá má 5 zdrojov a 7 cieľov (z toho 3 užívateľsky definovateľné), Arpeggiator má 4 módy prehrávania zahratých nôt, Gate randomizer so záhadným názvom „Spice and Dice“, ktorý dokáže náhodne meniť dĺžku arpeggiatorom vygenerovaných nôt, ich poradie či vynechanie, čo môže zaujímavým spôsobom oživiť výstup arpeggiatora, pričom miera, resp. hĺbka vplyvu je definovateľná. Ďalej je tu step sekvencer, ktorý má 64 krokov a ku každému programu je možné uložiť 2 rôzne patterny. Nechýba ani modulačný sekvencer, ktorý dokáže zaznamenať pohyb ktoréhokoľvek ovládacieho prvku do 4 stôp a tieto sú rovnako súčasťou uloženého programu. 

Za hybridný prvok môžeme tiež považovať klaviatúru, ktorá je v tomto prípade tvorená kapacitnými dotykovými plôškami usporiadanými do tvaru klaviatúry s 25-timi klávesami a napriek tomu, že klaviatúra neobsahuje žiaden pohyblivý prvok, dokáže rozoznať silu úderu (Velocity) a dokonca aj polyfónny aftertouch! Okrem dotykovej klaviatúry tu je aj kapacitný dotykový pásik, ktorý slúži okrem funkcie Pitch Bendu aj na ovládanie už spomínanej funkcie Spice and Dice. Nástroj obsahuje 256 pamäťových pozícii pre uloženie programov, pričom 160 z nich je tam uložených už z výroby. Slušná výbava na takého drobčeka.

 

Ako to vyzerá
Všetka vyššie popísaná výbava je vtesnaná do nástroja z rozmermi 311x233x55mm s hmotnosťou 1,02kg. Veľmi sympatické, hranaté a pravouhlé telo nástroja má nízky bočný profil a vyvýšená je len vrchná časť nad klaviatúrou, kde sú umiestnené všetky ovládacie prvky. Nástroj pôsobí na prvý pohľad sympaticky, všetky ovládacie prvky sú pevné, nič sa neviklá, potenciometre a enkodéry kladú primeraný odpor, tlačidlá majú príjemný povrch na dotyk, nízky zdvih s presne definovanou polohou po stlačení. Napriek relatívne malej ploche ovládacieho panelu, je rozmiestnenie ovládacích prvkov prehľadné a logické. Veľkosť ovládacích prvkov je zvolená optimálne.

 

arturia_microfreak

 

Ovládacie prvky       

Nahrubo by sa dalo rozmiestnenie ovládacích prvkov popísať ako tri rady a v každom tri sekcie. V hornom rade v ľavej sekcii sa nachádza modulačná matrica rozdelená na 5 zdrojov umiestnených zvisle a 7 cieľov vodorovne. Vedľa tejto matrice je enkodér s funkciou tlačidla, ktorý slúži na výber modulačného uzla. Posledné tri ciele majú v políčku popisu Assign 1, 2 a 3 malé tlačidlo, ktoré slúži na zadefinovanie voľne priraditeľného cieľa. V strednej sekcii horného radu sa nachádza tlačidlo Paraphonic na aktivovanie parafónneho režimu. Vedľa neho vpravo je tlačidlo Panel, ktorým sa nastavia hodnoty všetkých parametrov podľa aktuálnej polohy ovládacích prvkov a v pravo od tohto tlačidla je malý, ale dobre čitateľný OLED displej, ktorý zobrazuje všetky potrebné údaje či už zvolený preset, alebo konkrétny parameter s ktorým sa práve manipuluje. V sekcii v pravo je enkodér s funkciou tlačidla na výber Presetov, vedľa neho sú tlačidlá SAVE a UTILITY. Úplne vpravo je potenciometer celkovej hlasitosti.

 

V strednom rade zľava je potenciometer GLIDE a vedľa neho 4 enkodéry s čiapočkami v jasnej červenej farbe slúžiace na výber typu oscilátora, jeho vlny a ďalších dvoch parametrov, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného typu oscilátora. V strednej sekcii je tlačidlo na výber typu filtra s indikáciou pomocou troch LED diód a vedľa potenciometre CUTOFF a RESONANCE. V pravej sekcii sú ovládacie prvky cyklickej obálky.

 

V dolnom rade zľava sú tlačidla oktávového posuvu, vedľa nich tlačidlo SHIFT na aktivovanie alternatívnej funkcie niektorých ovládacích prvkov, vtedy je zvolená funkcia označená modrým popisom pri ovládači. Vedľa sa nachádzajú tlačidlá na ovládanie Arpeggiatora a krokového sekvencera a 4x LED signalizujúce buď rozsah arpeggia v oktávach, alebo číslo stopy modulačného sekvencera. Vedľa je enkodér s funkciou tlačidla ovládajúci rýchlosť behu arpeggia alebo sekvencera, poprípade funkciu Swing pri behu sekvencera. Jeho stlačením sa aktivuje SYNC režim. V strednej sekcii je ovládanie LFO. Tlačidlo na výber priebehu, jeho signalizácia príslušnou LED a enkodér s funkciou tlačidla ovládajúci rýchlosť behu LFO a spínajúci SYNC režim pre LFO. V pravej sekcii sú ovládacie prvky ADSR obálky, pričom Decay a Release sú združené v jednom ovládači.

 

V nižšej časti sú umiestnené už len dotykové tlačidlá funkcie HOLD, tlačidlá prepínania režimu arpeggiatora alebo krokového sekvencera a vedľa nich tlačidlá pre voľbu parametru, ktorý sa bude ovládať dotykovým „Ribbon“ kontrolérom, ktorý je umiestnený v tejto sekcii v pravo tesne nad dotykovou klaviatúrou.

Spodnú časť potom zaberá po celej šírke už spomínaná dotyková klaviatúra.
 

microfreak_rear
 

Zadný panel

Zľava: 3,5mm jack pre pripojenie slúchadiel, 6,3 mm jack ako hlavný výstup, 3x 3,5 mm jacky pre CV/Gate Out, 2x 3,5 mm jack pre Clock In a Out, 2x 3,5 mm jack pre MIDI In a Out, USB , hlavný vypínač, konektor pre pripojenie napájacieho adaptéra (súčasť balenia).

Poznámka: Nástroj môže byť napájaný aj z USB bez pripojenia napájacieho adaptéra, takže buď priamo z pc, alebo v prípade práce niekde mimo PC a zdroja elektriny, môžete použiť napríklad USB Power Bank. Výrobca však pre garantovanie správneho fungovania dotykovej klaviatúry odporúča použiť priložený napájací adaptér, ktorý má trojžilové pripojenie do siete s uzemňovacím kolíkom.

 

Čo to vie

Predpokladám, že tento test čítajú ľudia, ktorých syntetizátory zaujímajú a tak je zbytočné sa rozpisovať dopodrobna o funkciách a častiach nástroja, ktoré sú rovnaké alebo veľmi podobné aj na iných nástrojoch. Rád by som však upriamil vašu pozornosť na pár zaujímavých funkcií, ktoré sú podľa mňa na nástroji tohto typu a cenovej kategórie pomerne prekvapivé a nečakané.

 

oscilator

 

Oscilátor     (foto ovládačov oscilátora)

Začnem digitálnym oscilátorom, aj keď tu sa nekoná vyslovene revolúcia, za zmienku stojí že nástroj v tejto verzii operačného systému obsahuje od výroby 12 typov oscilátorov, vďaka ktorým je schopný generovať veľmi rôznorodé zvukové spektrum. Výrobca ponechal voľné miesto nie len pre prípadné rozšírenie funkcionalít, ale aj na doplnenie ďalších typov oscilátorov. To už je zaujímavé a v tejto kategórii nástrojov rozhodne nie bežné.

 

V čase písania testu sú v nástroji k dispozícii tieto typy oscilátorov: 

 

 • Basic Waves -  generuje obdĺžnik, pílu a dvojitú pílu. Umožňuje ich plynulý morfing
 • Superwave – generuje viacnásobnú vlnu a okrem klasickej Supersaw dokáže generovať aj viacnásobný obdĺžnik, trojuholník a sínus
 • Wavetable – klasická Wavetable syntéza, ktorá ponúka 16 komplexných presetových vĺn a 32 pamäťových pozícií na nastavenie časových cyklov
 • Harmonic – harmonická syntéza, ktorá pracuje nie len so sínusom, ale aj trojuholníkovým priebehom a morfingom medzi nimi
 • Karplus Strong  - syntéza založená na fyzikálnom modelovaní brnknutia na strunu, alebo ťahu slákom a následného rozrezonovania tela nástroja. Dokáže aj krátke perkusívne zvuky.

 

Tieto oscilátory sú z dielne samotnej Arturie a v zásade ich názvy napovedajú o aký typ oscilátora resp. syntézy ide.

 

Ďalších 7 oscilátorov je z dielne spoločnosti Mutable Instruments, ktorá ich ako Open Source dala k dispozícii v podstate na voľné použitie.

 

 • Virtual Analog – syntéza ponúka obdĺžnik, trojuholník a pílu a generuje širokú škálu zvukov od krátkych pulzov až po široké obdĺžniky, zaujímavé morfingy a Hard Sync zvuky.
 • Waveshaper – syntéza založená na tvarovaní trojuholníkovej vlny s možnosťou tvarovania zvlášť nábehu a dozvuku priebehu a následné „skladanie“ tejto vlny, či kontrolovanie jej asymetrie.
 • 2 Op FM – jednoduchá implementácia 2 operátorovej FM syntézy založenej na dvoch sínusových oscilátoroch, ktoré si navzájom modulujú fázový priebeh. Napriek už spomínanej jednoduchej implementácii dokáže táto syntéza generovať veľmi širokú škálu zvukov.
 • Formant – jednoduchá aplikácia formantovej syntézy, mix dvoch frekvenčných spektier a jeho následné tvarovanie vo formantovom filtri.
 • Chords – zaujímavá syntéza, pri ktorej sa vlastne jednohlasý oscilátor zmení na štvorhlasý s tým že všetka hlasy znejú po stlačení jedného tónu naraz a spolu tvoria akord. Na výber je 11 typov akordov, je možné nastaviť obrat, v ktorom sú zahrané a je možné plynule meniť vlnu, ktorá akord hrá zo zvuku organu až po string machine.
 • Speech – ako už názov napovedá, ide v podstate o syntetizátor reči. Na výber je široká škála formantových priebehov na simulovanie vokálových efektov ale aj generovanie slov. Nástroj vymenúva niekoľko farieb, čísla, samotné písmená či celé slová od pozdravov až po technické termíny. Výsledný zvuk ešte prechádza cez jednoduchý formantový filter.
 • Modal – opať fyzikálny modeling tentoraz ide o simuláciu rozozvučania dutých telies resp. štruktúr. Pomocou parametrov dokážeme definovať spôsob rozozvučania, ako napr. ťah slákom, úder, alebo fúknutie. Ďalší parameter riadi harmonické spektrum takto vygenerovaného zvuku a posledný parameter tlmenie rozrezonovanej štruktúry.

 

Aj keď sa môže zdať podľa stručného popisu, že ide len o pár parametrov pri každom type oscilátora, treba si uvedomiť že okrem ďalších klasických štruktúr syntetizátora, ktorými takto vygenerovaný zvuk prechádza, ako sú zosilňovač a filter a ich riadenie pomocou obálok alebo LFO, máme k dispozícii pomerne slušné možnosti modulačnej matrice, ktorá okrem iného umožňuje dynamicky modulovať ktorýkoľvek z parametrov oscilátora a to sa potom začínajú diať veci. 

 

cyklicka_obalka

 

Cyklická obálka  

Ďalšia vec ktorá rozhodne stojí za extra zmienku je cyklická obálka. Nástroj má ako modulačný zdroj okrem klasickej ADSR obálky aj cyklickú obálku, ktorá dokáže pracovať ako klasická obálka, teda generátor prebehne celý cyklus fáz obálky a zastaví sa. Zaujimavé sú však ďalšie dva režimy, kedy pracuje v podstate ako ďalšie LFO. 

V RUN móde generátor obálky stále beží a resetuje sa len pri obdržaní patričného MIDI povelu. Teda presne ako bežné LFO.

V LOOP móde sa generátor resetuje po obdržaní trigger povelu z klaviatúry, z arpeggiatora, alebo sekvencera a rovnako aj z externého kontroléra. Obálka sa automaticky obnovuje po dobehnutí poslednej fázy.

Samotná obálka sa skladá z nábehovej fázy RISE, dobehovej fázy FALL a pri oboch môžeme riadiť ich čas. Tvar priebehu môže byť lineárny, logaritmický alebo exponenciálny. Ďalším prvkom obálky je HOLD/SUSTAIN fáza kedy sa definuje čas v najvyššej fáze modulácie v prípade že je obálka v režime Loop, alebo Sustain v štandardnom móde obálky.

 

Opať, ako zaujímavosť, uvádzam, že každý z týchto parametrov obálky je modulovateľný napr. pomocou LFO alebo tlakovou citlivosťou. Tým pádom máme modulovanie modulačného zdroja!

 

Glide

Potenciometrom Glide dokážeme počas hry plynule meniť čas preladenia z jedného na ďalší zahraný tón. V nastavení Utility je možné vybrať, či bude parameter Glide ovládať priamo čas preladenia na ďalší tón, v tomto prípade je možné ho regulovať v rozmedzí 0 až 10 sekúnd, alebo bude tento parameter závislý od nastaveného tempa sekvencera, alebo arpeggiatora. V takom prípade parameter Glide definuje čas preladenia kvantizačným krokom vyjadreným v dĺžke nôt a bez ohľadu na nastavenú hodnotu, vždy bude samotný efekt preladenia synchronizovaný s tempom. Kvantizačné kroky sú: 1/32T, 1/32, 1/16T, 1/16, 1/8T, 1/8, 1/4T, 1/4, 1/2T, 1/2 a 1/1. Funkciu Glide je samozrejme možné aplikovať na noty prehrávané sekvencerom aj pomocou automatizácie tak, že sa pohyb potenciometra Glide zaznamená do jednej z modulačných stôp sekvencera.

 

Dotyková klaviatúra

Dostávame sa najneobvyklejšej časti nástroja a tou je kapacitná dotyková klaviatúra. Samotný princíp kapacitnej klaviatúry nie je nijako nový. Prvý nástroj s takouto klaviatúrou bol Synthi EMS, ktorý ale nebol veľmi rozšírený. Neskôr Don Buchla koncept tejto klaviatúry prepracoval a v roku 1972 predstavil nástroj Buchla Easel. Kapacitná klaviatúra bola typickým poznávacím znamením tohto nástroja. Toľko veľmi stručne z histórie.

 

Arturia urobila zvláštny a možno až odvážny krok, keď sa rozhodla nástroj vybaviť týmto typom klaviatúry. Keď som si čítal komentáre pod rôznymi prezentačnými videami, ktorých je už na Youtube celkom dosť, tak som sa utvrdil v tom, že práve klaviatúra bude nakoniec tým rozhodujúcim faktorom, pre ktorý si tento nástroj ľudia obľúbia, alebo ho budú zatracovať. Pri sledovaní viacerých video prezentácií, kde prezentátor hrá na nástroji jedným prstom, max dvomi (Victory), som občas aj ja nadobudol pocit, že to asi nebude „to pravé orechové“. Keď sa mi však nástroj dostal pod ruky, tento pocit sa pomerne rýchlo rozplynul a ja som musel uznať, že to bol geniálny ťah. 

 

Klaviatúra je vďaka kapacitným plôškam tlakovo, alebo rýchlostne citlivá. Píšem to tak zámerne, lebo v menu Utility sa ku každému presetu definuje, ktorý z týchto parametrov bude ovládaný a môže to byť vždy len jeden. To ale vôbec nie je na škodu. V utility menu sa nastavuje aj citlivosť samotnej klaviatúry, takže jej reakcia sa dá nastaviť presne podľa vášho spôsobu kladenia prstov, priemernej sily prítlaku, ako aj suchosti pokožky, ktorá významne ovplyvňuje funkcionalitu, čo je vzhľadom na princíp pochopiteľné. Plocha vášho prsta, ktorou je priamo v kontakte s klaviatúrou definuje v pretransformovanej podobe silu prítlaku. Keď silnejšie tlačíme prstom, tak sa o klaviatúru opiera väčšou plochou a mení sa tak vnútorný elektrický odpor klaviatúry, ktorý je tou riadiacou veličinou pre parameter Velocity, alebo Aftertouch. Geniálne, jednoduché a bez mechanických prvkov.
 

microfreak
Ako sa na to hrá  

Nehrá sa na to celkom tak, ako na klasickú mechanickú klaviatúru. Zo začiatku je to zvláštne, nakoľko si treba uvedomiť, že tu aj voľne položené prsty na klaviatúre hrajú. To je ten úplne zásadný rozdiel. A tu budú samozrejme odporcovia okamžite frflať, že keď sa na to nedá hrať tak, ako je človek zvyknutý, tak to je nanič. To ale nie je pravda. K tejto klaviatúre treba pristupovať presne tak, ako ku klaviatúre od Roli, alebo k Haken Continuum Controller. Všetko sú to kontroléry, ktoré vďaka inej koncepcii vyžadujú trochu odlišný spôsob hrania, ale výsledok stojí za to. Tým ako je so zvukom nástroja v reálnom čase manipulované, ako je modulovateľný a v neposlednom rade sa do hraného partu vnášajú úplne nové výrazové prostriedky a hráč je schopný zahrať tak špecifický part, ktorý sa na konvenčnej klaviatúre jednoducho zahrať nedá. A to je podľa mňa skôr veľké plus než mínus. Netvrdím, že by som chcel už hrať všetky zvuky a party len na tejto klaviatúre, to rozhodne nie. Miera prínosu nových výrazových prvkov rozhodne však stojí za to, mať vo svojom arzenáli aj takýto nástroj, nie len ako syntetizátor pre jeho vlastný zvuk, ale aj ako kontrolér pre hru na iné nástroje. Veľmi ma bavilo hrať napríklad rýchle arpeggiá s jemnými perkusívnymi zvukmi. Na to je tá klaviatúra ako stvorená a ani omylom to tak nezahráte na klasickej klaviatúre a v prípade ladených perkusií len veľmi ťažko na bicích padoch. Rovnako dobre klaviatúra funguje pri hraní sól s možnosťou skutočne plynulého Glissanda jednoduchým ťahom prstov po klaviatúre.

Ešte poznamenám, že napriek tomu, že väčšina prezentérov hrala na tento nástroj len ukazovákom a prostredníkom, dá sa naň hrať normálne všetkými prstami vrátane palca. Samozrejme, pre dosiahnutie dobrého výsledku pri hraní chromatických behov treba trochu trénovať, alebo jednoducho do MIDI IN pripojiť akýkoľvek kláves a zbesilé prstobehy zahrať na klasických klávesách. Je vaša voľba čomu dáte prednosť. 
 

bend_strip
 

Dotykový pásik – Bend strip  

Tesne nad klaviatúrou, od jej stredu do prava sa nachádza dotykový pásik, ktorý v základnom móde slúži ako Pitch Bend, teda ohýbanie tónu. Rozsah je opäť definovateľný v Utility, pričom kladný a záporný rozsah pre každý uložený zvuk môžu byť rôzne. Jediné čo mi tu trochu vadí, je jeho umiestnenie. Na tak malom nástroji, kde je pomerne dosť ovládacích prvkov pokope v kombinácii s  krátkou klaviatúrou, je trochu komplikované hrať pravou rukou sólo a popritom ľavou rukou ponad pravú ruku ťahom na pomerne dlhej ploche ovládať presne výšku tónu. Toto chce asi viac cviku než samotná dotyková klaviatúra. Radšej by som mal pásik vľavo a všetky ostatné dotykové tlačidlá v pravo. Toto je zároveň asi jedna z mála výčitiek, ktoré voči nástroju mám, je to však zrejme vec zvyku.

 

Spice and Dice

Tento záhadne pomenovaný Gate randomizer som už v úvodnom popise spomínal, tak sa k nemu vrátim už len telegraficky. Je to funkcia, ktorá dokáže náhodne meniť formu nôt generovaných arpeggiatorom, alebo sekvencerom, pričom mení len ich dĺžku, vzájomnú vzdialenosť, alebo náhodne vybrané noty vynechá. Samotná výška tónov zostáva bezo zmeny. Je to funkcia, ktorá dokáže pomerne zásadne zmeniť nahrané patterny, ale samotné jej správanie resp. reakcie sú naozaj nepredvídateľné a pomerne ťažko sa to opisuje.

Nastaviť môžete hĺbku zmeny (SPICE) v rozsahu od nula po predefinovanú hodnotu Gate Time v Utility menu. Arpeggiator následne vygeneruje náhodné veličiny niekde v tomto rozsahu. Dôležité je, že aj keď to funguje pomerne nepredvídateľne, funguje to a vnáša to život do jednoduchých sekvencií alebo arpeggií. 

 

Poznámka: V čase dokončovania písanej formy recenzie (žiaľ už bez nástroja) Arturia vydala systémový update, ktorý by mal podľa slov výrobcu túto funkciu vylepšiť, čo som však už nemohol posúdiť.

 

Je ešte veľa zaujímavých funkcií, ktoré by stáli za zmienku, žiaľ vzhľadom na obmedzený rozsah tlačenej podoby testu sa k nim nedostanem. V každom prípade toto je presne ten nástroj, na ktorý treba hrať a tak prichádzať na rôzne finty a objavovať skryté možnosti. Ako som už spomínal, na Youtube je dosť videí  a niektoré celkom podarené, ktoré dosť do hĺbky odhaľujú možnosti MicroFreaku a stoja za pozretie.
 

 

 

Ako to hrá

Dobre! Aspoň teda pre moje uši a naplnenie mojich očakávaní od nástroja tohto typu, nemám ku zvuku žiadne výhrady. Snáď by som len podotkol, že ma trochu prekvapila absencia akejkoľvek aj tej najjednoduchšej efektovej jednotky, čo i len s Delay efektom. Pri dnešných cenách DSP čipov a ich možnostiach to mohlo byť len a len prínosom bez zásadného navýšenia ceny a verím že ten DSP čip by sa dnu ešte vošiel. To je len taká malá výčitka a len a len preto, aby som len nechválil. Celkovo ku zvuku a zvukovým možnostiam môžem povedať, že sa mi páči a píšem to s pokojným svedomím, lebo posudzovanie zvuku akéhokoľvek nástroja je čisto subjektívna vec. Takže za mňa je zvuk tohto krpca skvelý a celkovo ma tento nástroj bavil ďaleko viac ako Minibrute alebo Microbrute.

 

Aká je s tým zábava

Nástroj ponúka okrem skvelého zvuku aj veľmi široké zvukové spektrum vďaka 12 typom oscilátorov. Rovnako aj veľmi slušné a na túto kategóriu priam nevídané modulačné možnosti. Prehľadné a jednoduché ovládanie, výroba zvukov je zábavná, ako aj práca s arpeggiatorom a sekvencerom. Hra na dotykovú klaviatúru prináša nové výrazové prostriedky na oživenie vašej tvorby. Nástroj je použiteľný aj ako alternatívny kontrolér pre iné HW nástroje alebo VSTi. Okrem štandardnej MIDI konektivity ponúka aj CV/Gate OUT a Clock In /Out pre spojenie s analógovým svetom. Takmer všetky ovládacie prvky vysielajú MIDI CC#. Je ľahký a prenosný, možno ho napájať z USB portu počítača alebo z Power banky.

 

Plusy:  

 

 • zvukový charakter a široké spektrum zvukov
 • možnosť rozšírenia o nové typy oscilátorov
 • bohaté modulačné možnosti a prehľadná modulačná matrica
 • cyklická obálka
 • práca s arpeggiatorom a sekvencerom
 • Spice and Dice
 • jednoduché a prehľadné ovládanie
 • tvorba zvukov je zábavná
 • dotyková klaviatúra prináša nové výrazové prostriedky do hudby
 • napájanie je možné aj z USB portu alebo Powerbanky
 • konektivita MIDI, CV/GATE OUT, Clock In/Out
 • pomer cena / výkon (zvuk, možnosti, zábava)

 

Mínusy:

 

 • absencia aspoň jednoduchej efektovej jednotky
 • umiestnenie dotykového pásika funkcie ohýbania tónu

 

 

Už veľmi dlho som sa pri práci resp. zoznamovaní s novým synťákom tak nezabavil! FREAKOUT!

 

ROBERT HUBEK - HUBERT
 

 

Distribúcia: Melody * www.melodyshop.sk * Cena: 299 €

Článok patrí k časopisu: