Banskoštiavnické kladivká 2018

 

 banskostiavnicke_kladivka

 

Dňa 3. mája sa v Banskej Štiavnici konal tretí ročník celoslovenskej klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká 2018. Celé podujatie odštartoval klavírny koncert v predvečer súťaže, na ktorom sa ako prvý predstavil laureát predošlého ročníka Róbert Hruškas dielami J. S. Bacha, F. Chopina a I. Zeljenku. Následne zaznela Horalská suitaE. Suchoňa v podaní Paulíny Turčanovej(poslucháčka AU v Banskej Bystrici). V druhej polovici koncertu predstavil svoje interpretačné majstrovstvo Maroš Klátik(pedagóg na AU v BB, člen poroty) brilantným zvládnutím náročného programu - Variations sérieusesod F. M. Bartholdyho a Obrázky z výstavy M. P. Mussorgského.

Nasledujúci deň si svoje interpretačné výkony zmeralo 83 súťažiacich z 33 základných umeleckých škôl z celého Slovenska (Bratislava, Nitra, Žilina, Galanta, Zvolen, Poprad, Košice, Michalovce a i.). Okrem sólových kategórií organizátori zaradili do tohto ročníka aj štvorručnú hru. Záujem o súťaž a nárast počtu súťažiacich z pôvodných 30 v prvom ročníku na aktuálnych 83 svedčí o vysokej úrovni súťaže a jej zaradení medzi najdôležitejšie súťaže v rámci Slovenska. Organizátori boli nútení rozdeliť súťaž na dve miesta (koncertná sála ZUŠ a Kultúrne centrum), čo malo pozitívny vplyv na plynulosť a uvoľnený priebeh podujatia.

Množstvo skvelých výkonov hodnotila odborná porota, zostavená z koncertných umelcov a pedagógov vysokých škôl i konzervatórií. Jej predsedníčkou bola doc. Eva Cáhová, ktorá je aj umeleckým garantom podujatia. Pozitívom banskoštiavnickej súťaže je oceňovanie všetkých súťažiacich zaraďovaním do pásiem, čo funguje pre deti ako ďalšia motivácia a nezanecháva tak pocity sklamania z prípadného neúspechu. Okrem toho ZUŠ v Banskej Štiavnici udelila niekoľko hlavných cien, z ktorých spomeňme ceny za najlepšiu interpretáciu diel slovenských skladateľov Matejovi Osvaldovi (ZUŠ Senec) a Anne Sabuchovej (SZUŠ Jánoš, Ružomberok). Držiteľom hlavnej ceny a laureátom tohtoročnej súťaže sa stal David Fančovič (ZUŠ J. Albrechta, Bratislava).

Banskoštiavnická súťaž má významné postavenie nielen preto, že sa snaží šíriť súčasnú slovenskú hudbu medzi mladých interpretov, ale podnecuje aj vznik nových klavírnych skladieb. Organizátorom sa v rámci súťaže už po druhýkrát podarilo vydať zborník nových skladieb pre klavír od mladých slovenských skladateľov.

Osobne prajem Banskoštiavnickým kladivkám ešte veľa vydarených ročníkov, úspešných súťažiacich, skvelých výkonov a veľa novej slovenskej hudby. Rozlúčim sa citátom riaditeľky ZUŠ Mgr. Ireny Chovanovejz úvodu zborníka: Pevne veríme, že tak ako máme poznať históriu, z ktorej sme vzišli, je múdre a vhodné poznať i súčasné trendy a tvorivé snahy mladej generácie hudobných skladateľov .... Prajem tomuto zborníku a celej tvorivej aktivite tímu Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici, aby priniesla plody v našej i Vašej neutíchajúcej snahe umeleckého rastu nám zverených detí.
 

JOZEF KLIMKO

 

Článok patrí k časopisu: