Dušan Holík: Píšťalkový spevník

 

Pastierska píšťalka sa teší obľube. Príležitostí na jej kúpu je dostatok práve počas folklórnych festivalov, jarmočných či hodových dní. Ak uvažujete nad pastierskou píšťalkou nielen ako dekoračným prvkom, ale ako hudobným nástrojom, spevník je určený pre Vás.

Pastierska píšťalka nie je záležitosťou len folklóru. Zaujímavé je, že píšťalky, koncovky či fujary našli momentálne viac miesto u našich susedov na Morave (Bezobratri, Tomáš Kočko, Jitka Šuranská Trio) a na našej aktuálnej world and etno music scéne sa s nimi málokto ukáže (Hrdza, Družina). Píšťalka pritom nie je náročný nástroj. Nezaberá miesto a základná technika hry je veľmi jednoduchá. Jej prírodné prevedenie učaruje. Krásne nahradí umelší zvuk flauty a zdá sa, že na využitie svojho potenciálu mimo ľudového záberu ešte len čaká.

Píšťalkový spevník nadväzuje na svojho dávnejšie vydaného predchodcu. Je doplnený o ďalšie piesne a cvičenia. Hodnotné a prínosné sú úvodné autorove komentáre. Kniha je krásne a čisto vypracovaná. Jej súčasťou je inštruktážne DVD. Obsahuje všetkých 35 piesní a 15 cvičení zo spevníka. V tomto prípade je video oveľa viac opodstatnené ako audio. Lepšie sa odpozerajú píšťalkárske finty či samotné držanie nástroja. Na pastierskej píšťalke sa dajú vylúdiť tóny v rozsahu až troch oktáv. Spevník je písaný na píšťalku ladenú v tónine G dur, čo len naoko diskvalifikuje píšťalky iných tónin. Kto pozná noty, nemá problém si prepísať hmaty napríklad pre píšťalku v D dur. Pre úplného začiatočníka však odporúčame ostať pri píšťalke v ladení G dur, aby tak mohol naplno využiť aj inštruktážne DVD. Niektoré z piesní sú rozpísané do cifrovacích variácií, čo je veľké plus spevníka. Nejde teda len o strohý notový záznam, ale aj o možnosti variácií, čo značne obohacuje budúci repertoár píšťalkára. Spevník tvoria piesne z Podpoľania, najmä z Očovej. Dve-tri piesne navyše z rôznych kútov Slovenska s variáciami by boli príjemným obohatením materiálu. Budúci píšťalkár je tak odkázaný na hľadanie si ďalšieho notového materiálu, čo sťažuje fakt, že podľa spevníka je naučený sa orientovať len v stupnici G dur.

Škoda, že kniha neobsahuje prstoklady pre píšťalky v iných tóninách. Zväčšilo by to síce obsah spevníka, ale zas by našiel využitie u vlastníkov iných píšťalok a v muzikách, ktoré hrajú v E durovej, D durovej či C durovej tónine. Možno by takéto komplexnejšie poňatie spevníka bolo pre potenciálneho začiatočníka odradzujúce. Preto ak sa zvažujete učiť noty, hmaty a piesne podľa spevníka Dušana Holíka, vopred vyhľadávajte nástroj v G durovom ladení. Prešiel som spevník s D durovou píšťalkou a rozsahovo niektoré cvičenia som musel preskočiť či transponovať ich kvôli inému rozsahu.

Píšťalka dokáže vylúdiť nielen tóny danej stupnice, ale takmer všetky v chromatickom rade. Ostatné poltóny spevník neobsahuje, čo je zas výhodné pre začiatočníkov, ktorí sa potrebujú naozaj naučiť základy techniky a očakávajú od spevníka, že im pomôže a usmerní ich pri nácviku melodických ozdôb, cifrovaní, trilkovaní, vibráta. Zároveň si jednotlivé notové záznamy žiadajú jedno alebo dvojvetný komentár či už ku technike hry alebo charaktere piesne. Oživilo by to písomnú komunikáciu medzi žiakom a učiteľom.

Smerovanie spevníka v konkrétnej stupnici a rade tónov by sa dalo očakávať od materiálu určeného pre koncovku. Dobrou správou je, že takýto spevník je v príprave a chystá sa tiež Vianočný fujarový a píšťalkový spevník. Píšťalkový spevník je zároveň pozvánkou na tvorivé dielne a fujarové festivaly, ktorých je Dušan Holík organizátorom a dušou. Súčasťou knihy je obrazová príloha práve zo spomenutých akcií nedávneho obdobia. Dušan Holík sa píšťalkám, fujarám a koncovkám venuje od detských čias. Veríme, že tento spevník pomôže vytiahnuť píšťalku z tieňa fujary a rozšíriť ju nielen do ľudových muzík.


Dušan Holík 
18.12.1959 - 24. 10. 2017
Posledná rozlúčka s Dušanom Holíkom bude
30. októbra o 14. h
v evanjelickom kostole v Očovej.

Viac na: fujaramusic.sk
 

JURAJ GONŠOR

 

 

 

Článok patrí k časopisu: