spevník

DEŽO URSINY * Spevník

ursiny_spevnik

Mnohí hovoria, že kto by už spieval Deža pri ohni alebo na ulici a pod., veď to sa nedá... Ja som presvedčený, že sa to dá. Mne samému to robí obrovskú radosť a verím, že nie som sám.

Dušan Holík: Píšťalkový spevník

Pastierska píšťalka sa teší obľube. Príležitostí na jej kúpu je dostatok práve počas folklórnych festivalov, jarmočných či hodových dní. Ak uvažujete nad pastierskou píšťalkou nielen ako dekoračným prvkom, ale ako hudobným nástrojom, spevník je určený pre Vás.

ŠTEFAN MOLOTA * Slovenské ľudové uspávanky

Pod hlavičkou Pavlík Records vyšiel koncom roku milý, útly, ale obsahom bohatý a cenný titul. Slovenské ľudové uspávanky (SĽU) sú nosičom notovým aj hudobným. V knižočke a na dvoch CD je pre vás pripravených takmer štyridsať uspávaniek.