ESI Maya 22 * USB audio rozhranie (video)

Dnes na kreatívnu prácu so zvukom stačí takmer akýkoľvek výkonnejší počítač či notebook s príslušnou softwarovou výbavou. Samozrejme, doplnený vstupno-výstupným audiorozhraním, nazývaným tiež aj externá zvuková karta. 

Kompletný text Michala Kyseľa, v ktorom opisuje svoje skúsenosti so zvukovým rozhraním ESI Maya 22 nájdete v časopise Nový Populár 4/2021. 


 
Článok patrí k časopisu: