Festival peknej hudby * Banská Štiavnica / Zvolen 1.- 4. X.

fph

 

VEČER S ROMANOM BERGEROM

"Počiatky BERGEROVEJ hudobnej aktivity sa viažu na oblasť klavírnej hry, ktorej sa intenzívne venoval v prvom rade ako interpret a neskôr aj ako skladateľ. Jeho skladateľský profil sa prenikavejšie rozvíjal v 60. rokoch, počas ktorých sa Berger zo špecifického sveta klavírnej literatúry a z hľadania osobného postoja k vrcholným prejavom hudby 20. storočia (Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje) presunul na pozíciu avantgardného narábania s orchestrálnym zvukom a elektronickým médiom.

Druhé ťažisko Bergerovej hudby sa nachádza v komornej hudbe, ktorá množstvom prevažuje nad orchestrálnou. V nej sa zreteľne prejavuje charakteristická črta autorovho myslenia – sústredenosť na motivický tvar, na sledovanie logiky jeho rozvoja, vytváranie veľkých formových plôch, v ktorých je motivickej práci poskytnutý čas na realizáciu. Takáto koncepcia ide ruka v ruke s orientáciou na kontemplatívne poňatie hudby a umenia vôbec, ktoré azda najviac reprezentuje skladba De profundis.

V druhej polovici 80. a v 90. rokoch Bergerov harmonický jazyk obsiahol aj jednoduchšie prvky v duchu akceptácie expresívnych kvalít „tradičných“ konsonantných intervalov a súzvukov, pričom integrita jeho umeleckého postoja zostáva nedotknutá.
 

prochac
Eugen Prochác

Festival peknej hudby (FPH) vznikol z iniciatívy manželov Eugena Procháca a Lele Zemanovej v roku 1999, ktorým učaroval banskoštiavnický región napriek ich bratislavskému pôvodu.

 

EUGEN PROCHÁC je odchovancom bratislavského konzervatória v triede Juraja Fazekaša. Pokračoval v štúdiách na pražskej Akadémii múzických umení pod vedením Jozefa Chuchra. Svoje umenie si zdokonaľoval u takých majstrov, ako sú Daniel Šafran, Erling Blondal Bengtsson, Michail Chomicer, či Angelica May. Je absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Premio Valentino Bucchi v Ríme v roku 1990. Vystupoval vo viac ako 40 krajinách štyroch kontinentov, nahral množstvo CD pre domáce i zahraničné vydavateľstvá, Účinkoval so svetoznámymi osobnosťami ako sú Sofia Gubajdulina, Giovanni Sollima, Jon Anderson, Rick Wakeman, Steve Hackett, Ken Hensley...Od roku 1990 vyučuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, viedol majstrovské kurzy v Portugalsku, Francúzsku, Rakúsku, Thajsku, Indonézii, Vietname. Je umeleckým riaditeľom Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici.

 

 

STANISLAV HARANGOZÓ – MESTO A HUDBA

Docent, akademický maliar STANISLAV HARANGOZÓ 

sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 – 1973 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Millyho, Hložníka a Dubaya. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. V rokoch 1990 – 2020 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Realizoval rozsiahly súbor monumentálnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma i v zahraničí. Je členom Umeleckej besedy slovenskej, Spoločnosti voľných výtvarných umelcov a Klubu výtvarných umelcov a teoretikov. 

harangazo

 

SISA a sivý holub pre 53 strún

MARIA KMEŤKOVÁ : harfa

PAVOL BEREZA : gitara

Projekt "Sisa a sivý holub pre 53 strún"
Kompozície skladateľky, flautistky a herečky Sisy Michalidesovej sú silnou inšpiráciou pre mnohých slovenských umelcov. V tomto prípade sa do ich interpretácie pustilo duo nevšednejšej kombinácie nástrojov, pozostávajúce z harfy Márie Kmeťkovej a gitary Pavla Berezu. Práve intimita súznenia samotných strún v kooperácii s brilantnou technikou interpretov prináša do hudby nielen rozmanité odtiene polôh farebnosti súzvuku týchto nástrojov, ale i prazvláštnu emočnú esenciu.
Sú to piesne, pesničky, často miniatúry, v ktorých sa dá extrapolovať celý svet, tak, ako sa v kvapke vody odráža celý horizont.  Sisa Michalidesová netlačí na pílu expresivity, ani nenecháva emócie stvrdnúť v katalepsii minimalizmu.  Tieto piesne sú malé organizmy, ktoré žijú svoj čistý život a vypovedajú  svoju správu o tom, že svet môže byť aj miesto, ktoré stojí za to.

kmetkova_bereza
 

 

HUMMEL & BETHOVEN
QUARTETTIO ISTROPOLITANA A NICOLA BULFONE

bulfone
Nicola Bulfone

NICOLA BULFONE začal študovať klarinet na Udinskom konzervatóriu v triede A. Pecileho, pokračoval na Vysokej hudobnej škole v Stuttgarte pod vedením profesora Ulfa Rodenhäusera. Spomedzi viacerých ocenení v roku 1983 sa stal víťazom medzinárodnej súťaže v Strese. Zúčastnil sa majstrovských kurzov u K. Leistera, A. Paya, a G. Garbarina. Bol klarinetstom, basklarinetistom a hráčom na basetový roh v mnohých orchestroch, ako orchester milánskej La Scalla, Teatro Giuseppe Verdi Orchestra Trieste, Teatro La Fenice, Teatro San Carlo Naples, San Remo Symphony Orchestra. Účinkoval na mnohých festivaloch, ako Paris St. Germain, Musica Viva Munich, v Ludwigsburgu, Miláne, Benátkach, Klagenfurte, Middelburgu, Novom Sade, Ľubľane, Novom Sade, Rugene, Bratislave, Mexico City, Budapešti, Porte, Algiers... Ako sólista spolupracoval s mnohými orchestrami – Slovenská filharmónia, Rossini Festival Orchestra, the Udine Chamber Orchestra, the Orchestra Sinfonica del Estado del Mexico, the Udine Philharmonic Orchestra, the Orquesta do Norte (the Orchestra Sinfonica del Friuli - Venezia Giulia, the Sophia Philharmonic, Bjalistok Philharmonia, Rijeka Chamber Orchestra, Vogtland Philharmonie, Krasnojarsk Orchestra, Minsk Orchestra atď., Ako pedagóg vyučoval na mnohých majstrovských kurzoch v Lucce, Tarvisiu, Gorizii, Ostrave, Krasnojarsku, Apolonii, Rige, Daliane, Pekingu... Nahráva pre rozhlasové spoločnosti SWF, RAI, ORF, BR, SDR.. Nahral tri CD pre spoločnosť Agora, obsahujúcu tvorbu pre dva klarinety a orchester Carla Paesslera.

 

QARTETTO ISTROPOLITANA a NICOLA BULFONE

JÚLIUS HORVÁTH – narodený v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1991 absolventským diplomom na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v triede prof. Albína Vrteľa s titulom „Najlepší absolvent“. Počas štúdia na konzervatóriu získal viacero významných ocenení – 1. miesto na súťaži slovenských Konzervatórií, 3. miesto Beethovenov Hradec. Ako študent Konzervatória bol členom Gustav Mahler Jugendorchester, ktorý dirigoval C. Abbado. V rokoch 1991 – 1997 pokračoval v štúdiu na Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst vo Viedni v triede prof. Michaela Frischenschlagera. Je aktívnym členom rôznych zoskúpení. Od roku 2006 bol členom Orquesta Filarmónica de Málaga a kvarteta Alboran s bratom Jozefom. V roku 2011 sa vrátil zo Španielska, v súčasnosti sa venuje pedagogickej činnosti na štátnom Konzervatóriu v Bratislave a je členom Symfonického orchestra Slovenskej filharmónie. 

Violista RÓBERT LAKATOS sa narodil 23.11.1973 v Šali. Je absolventom VŠMU v Bratislave.V rokoch 1997-2004 bol členom Slovenskej filharmónie. Od roku 2004 do roku 2017 bol členom orchestra Solistés Europeéns v Luxemburgu. V roku 2010 spolu s hobojistom Ivanom Dankom a klaviristom Ladislavom Fančovicom založili Hugo Kauder Trio. V roku 2018 založil komorný orchester Beliczay. Róbert Lakatos spolupracoval ako komorný hráč o.i. s Moyzesovým kvartetom, Heroldovým kvartetom, Vlachovým kvartetom,  Capellou Istropolitanou,Julianom Rachlinom. Od roku 2011 do roku 2019 bol hudobným vedúcim Divadla Thália v Košiciach. Od roku 2019 je riaditeľom Msks v Komárne.

ADAM NOVÁK nar. 1987 v Kroměříži sa už v ranom veku zaradil medzi popredných umelcov svojej generácie. Medzi inými je držiteľom titulu absolútneho víťaza Medzinárodnej Kociánová husľovej súťaže, 2. miesta v Medzinárodnej súťaži Johannesa Brahmsa v kategórii komornej hry a taktiež prestížneho ocenenia Európskej únie EMCY Music Prize. Počas svojej kariéry vystúpil sólovo aj ako komorný hráč na pódiách krajín Európy, USA, Južnej Ameriky a Ázie. Ako sólista spolupracoval napr. S filharmóniou Bohuslava Martinů v Zlíne, Moravskou filharmóniou Olomouc a Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, pod taktovkou renomovaných dirigentov - Jakub Hrůša, Tomáš Netopil, Petr Vronský, Jaroslav Kyzlink a ďalších. Zastával vedúce pozície v orchestri opery SND, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a Štátnej filharmónie Košice. V súčastnosti je členom Viedenského komorného orchestra a primaria sláčikového kvarteta Proxima a ako hosť spolupracuje s mnohými orchestrami v Čechách aj na Slovensku.
 

 

saxofony
 

AUREUM SAXOPHON QUARTET – RAKÚSKO

MARTINA STÜCKLER - SOPRANSAXOFÓN

Martina sa narodila v roku 1990 v korutánskom Wolfsbergu kde ako deväťročná objavila svoju vášeň k hudbe. Ako sólistka i orchestrálna hráčka vystupovala s Viedenským komorným orchestrom, Carpe Diem Synfonieorkest, Riga Chamber Windsa a inými. Mimo uvedených býva permanentne súčasťou Viedenskej filharmonikov, Viedenských symfonikov a viedenského rozhlasového orchestra.

JOHANNES WEICHINGER - ALTSAXOFÓN
Johannes vyučuje saxofón a klarinet na špeciálnej hudobnej škole. Obdržal viacero cien na súťažiach ako Prima la Musica a zúčastňuje sa ako sólista vo viacerých orchestroch, big bandoch. Nahral množstvo CD, rozhlasových i televíznych nahrávok. Je aj členom skupín - Die Ranzler a Die MusikKanten.

VIOLA JANK – TENORSAXOFÓN
Viola sa narodila v roku 1996 v Dolnom Rakúsku. Ako osemročná začala hrať na klavíri, ako desaťročná na saxofóne. Viola získala viaceré ceny na súťažiach ako Prima la Musica, Allegro Vivo, Musica Juventutis a ďalších. Ako sólistka, resp. členka orchestra hrala s Tonkunstler Orchester Niederosterreich, festivalovým orchestrom Schleswig Holstein, Viedenskými symfonikmi a mnohými komornými súbormi.

LUKAS SEIFRIED - BARITONSAXOFÓN
Lukas sa narodil v roku 1990 vo Viedni. Veľmi skoro sa dostal do kontaktu s hudbou, od desiatich rokov začal hrať na saxofóne. Hrá s rôznymi súbormi i orchestrami ako Tonkunstler Orchester Niederosterreich, Akademishen Bläserphilharmonie Wien, Wiener Orchesterverein a i. Popritom sa zaoberá hudobným výskumom ako pracovník Arnold Schonberg Centra vo Viedni.

 

 

dugovic

 

BRANISLAV DUGOVIČ je slovenský hudobník, ťažiskovo sa prezentujúci hrou klarinete a basklarinete. V roku 2007 ukončil doktorandské štúdiu na VŠMU v Bratislave, kde v r. 2007-2008 pôsobil ako odborný asistent hry na klarinete. V súčasnosti pôsobí na Katedre hudobnej výchovy PdF UK. Spolupracoval s mnohými domácimi aj zahraničnými umelcami, napr. Jozefom Luptákom, Evou Šuškovou, Milanom Paľom, Ladislavom Fančovičom, Moyzesovým kvartetom, VENI Ensemble, talianskym klarinetistom Nicollom Bulfone, orchestrami Capella Istropolitana a Štátna filharmónia Košice, Nikolajom Nikitinom, Janou Kirschner a mnohými inými. Ako sólista alebo komorný hráč nahrával pre viaceré vydavateľstvá, napr. Hudobný Fond, Hudobné centrum, Diskant, RealMusic House, Naxos, Orange mountains music / Hevhetia a i. Bollektorom v projekte VENI Academy. Premiérovo uviedol a nahral mnoho skladieb od slovenských skladateľov (Berger, Zeljenka, Kupkovič, Adamčiak, Iršai, Krák, Lejava a i.). Viaceré z nich mu boli dedikované. V posledných rokoch sa do povedomia odbornej i laickej verejnosti najvýraznejšie zapísal vydaním dvoch sólových, z väčšej časti autorských albumov: Cross-Country Skiing (Real Music House, 2018) a 10 Simple Melodies (Real Music House, 2019). Na oboch spolupracoval o i. s Londýnskym producentom a hudobníkom Eddie Stevensom. V rámci  tour k albumu Cross- Country Skiing absolvalo trio v zložení Branislav Dugovič, Eddie Stevens a Daniel Matej koncerty v Bratislave, Londýne, Prahe a Olomouci, kde uzatváralo legendárny festival PAF.