Fujarová škola v Kováčovej 16.-18. III.

kovacova_fujarova_skola

 

Prihlásenie a úhrada školného na termín 6. - 7.4. 2018:

do 6. 3. 2018 -  cena 120 €

do 26.3. 2018 - cena 135 €

Didaktické materiály v cene školného.

Stornopoplatok 30 € za zrušenie účasti do 3 dní pred termínom kurzu.

Pri zrušení vašej účasti menej ako 3 dni pred termínom kurzu ako aj v prípade neúčasti na kurze sa nevracia žiadny stornopoplatok. Kurzu sa môže namiesto Vás zúčastniť náhradník. Meno náhradníka je potrebné vopred nahlásiť.
Za nenastúpenie v náhlych odôvodnených prípadoch budeme postupovať podľa individuálnej dohody.

 

Lektori Fujarovej školy na Kováčovej

\Users\Pouzivatel\Desktop\Marika a Robert Žilíkovci.JPG

 

PaedDr. Robert Žilík

Hudobník, výtvarník, regionalista, literát a učiteľ sa venuje 35 rokov hre na ľudových a historických hudobných nástrojoch. Tradičnej hre na píšťalkách sa učil vo viacerých regiónoch na Slovensku. V súčasnosti hľadá spojenie medzi starou archetypálnou európskou hudbou a našou pôvodnou hudobnou kultúrou. Je aktívnym interpretom starej a ľudovej hudby v hudobnou združení Musicantica Slovaca spoločne so svojou manželkou Marikou.

 

Mgr. Mária Žilíková-Mandáková, PhD.

Hudobníčka, hudobná pedagogička; zameriava sa na výučbu detí a mládeže v hre na tradičných hudobných nástrojoch (pastierske píšťalky, citara, rytmické nástroje) v duchu elementárnej hudobno-pohybovej výchovy. Dôraz kladie na prirodzené muzicírovanie (individuálne i v skupine) a zrozumiteľnú interpretáciu starej, ľudovej a improvizovanej hudby. Vďake takejto tvorivej metodike je učenie objavom, hrou, zábavou i radosťou. 

 

Viac info: http://www.fujaramusic.sk/fujarova-skola