Odišiel Miloš Janoušek, osobnosť folkovej komunity. Mal 70 rokov

milos_janousek

 

Včera dopoludnia nás náhle opustil Miloš Janoušek (16. II. 1952 - 12. II. 2023), známy folkový pesničkár, člen združenia Slnovrat, skupiny Jednofázové kvasenie, výrazná a obľúbená osobnosť, ktorej renesančné pôsobenie na viacerých poliach presahuje význam jedného žánru. Miloš, vyštudovaný hygienik, bol ako umelec aktívny popri svojom hlavnom zamestnaní. I tak ale stihol byť obohatením pre celú slovenskú kultúru. Jeho pôsobenie, či už umelecké - ako hudobník, spisovateľ -, alebo organizátorské a osvetové - ako dramaturg, publicista, divadelník -, nám tu bude chýbať.

Všetky jeho aktivity a dielo sú podrobne popísané pod jeho menom na Wikipedii i na jeho osobných stránkach, preto ich tu nebudem rozvádzať. K celkovému obrazu o jeho osobnosti patrí jeho ľudský rozmer. Jeho charakteristické vlastnosti boli skromnosť, zmysel pre humor, obetavosť, ochota pomôcť dobrej veci, nemateriálne založenie a priateľskosť. Z ľudí, ktorí ho mali možnosť poznať osobne sa nenájde azda nikto, kto by si ho nectil a nemal rád. Jeho autorita bola prirodzená, nevynútená a zaslúžená. Mnohým z nás jeho životná púť v dobrom poznamenala tú našu. Naše umelecké vzťahy sa prelínali s osobnými. 

Zázračný efekt súnáležitosti medzi javiskom a publikom, aký sa podaril vytvoriť združeniu Slnovrat v 80. rokoch pri pravidelných piatkových koncertoch v divadielku U Rolanda bol neopakovateľný, ale čaro interpretácie a komunikácie s divákmi ožívalo aj pri neskorších koncertoch Jednofázového kvasenia a ich hostí, napríklad v divadle Ticho & spol. Často tu nebolo najdôležitejšie dodržať akademickú dokonalosť hudobného podania, či rýmu, ale všetky výhrady pre tých, ktorí o to stáli, prekonala srdečnosť vystúpení. 

Miloš tvoril zľahka a rýchlo, nie vždy doťahoval veci k formálnej dokonalosti, patril k najlepším gitaristom svojho žánru, ale nestaval na tom. Striedal nálady v živote i textoch. Od vtipných, často absurdných až k silným melancholickým a milostným, ktorých atmosféra si poslucháča dokázala podmaniť aj nezávisle od pódiového kontaktu s ich autorom. Osobne som si ju užíval aj vďaka tomu, že som si Milošove piesne mohol sám zahrať, či už v súkromí, alebo na verejnosti či pre priateľov a vidieť pritom, ako magicky dokážu pôsobiť svojim obsahom aj na ľudí, ktorí Miloša a jeho tvorbu predtým nepoznali. Jedna z týchto piesní je na priloženom videu. Pochádza z jeho ranej tvorby. Neviem, ako ju nazval Miloš sám, ale podľa hlavného sloganu by sa mohla volať Ako si žiješ. Nahral som ju sám pre seba pred pár dňami, ako poctu priateľovi o ktorého blížiacom sa konci som, tak ako všetci okolo neho, nič netušil. Včera som mu dva krát volal, aby mi autorizoval video, bohužiaľ, už bolo neskoro.

 

 

Miloš Janoušek odišiel náhle, nečakane a pokojne 12. februára 2023, v nedeľu dopoludnia. Zatiaľ nepotvrdenou príčinou bola pravdepodobne zástava srdca v dôsledku problémov s arytmiou a vysokým tlakom. Manželke Viki, synovi Jakubovi a ďalšej rodine, spoluhráčom, priateľom a blízkym adresujeme úprimnú sústrasť. Miloš bude chýbať nie len im, ale jeho absencia bude citeľná v celom kultúrnom prostredí, ktorému tento skromný gentleman všestranne pomáhal rásť a udržiavať úroveň. Za svoju prácu si nikdy nenárokoval viac než mohol dostať a aj preto by bolo dobre, aby bola jeho snaha odmenená - aspoň symbolicky, dodatočne. Až bude tím prezidentky Zuzany Čaputovej zhromažďovať podklady pre udelenie štátnych vyznamenaní osobnostiam Slovenskej republiky, Miloš Janoušek by si určite túto nomináciu zaslúžil.

 

MARTIN CHROBÁK
Foto autor
 

Info:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Miloš_Janoušek
http://janousek.szm.com
www.jednofazovekvasenie.sk
www.slnovrat.eu

 

Článok patrí k časopisu: