Dominic Miller

Nový Populár 4/2021 * Editorial

Milí priatelia, vítam Vás na stránkach nového čísla Populáru. Dovoľte mi úvodom načrtnúť niektoré „hajlajty“ tohto vydania.

Hosťom Konvergencií bude Stingov gitarista Dominic Miller. Koncertom v Bratislave ukončí európske turné

miller

Aj keď Konvergencie nie sú primárne festivalom hviezd, Stingovho dlhoročného gitaristu Dominica Millera za hviezdneho hosťa v mnohých ohľadoch považovať možno.