Najčítanejšie

MOST POPULAR * máj 2016

most popular 5-2016

V hierarchickom poradí bez rozdielu kategórie vás v minulom mesiaci najviac zaujali tieto články...

MOST POPULAR * apríl 2016

V hierarchickom poradí bez rozdielu kategórie vás v minulom mesiaci 2016 najviac zaujali tieto články...

MOST POPULAR * marec 2016

most-popular-3-16

Zoznam najnavštevovanejších článkov na www.popular.sk za mesiac marec obsahuje pôvodné texty z časopisu Nový Populár, ktoré dodatočne ukladáme do webového archívu článkov, ako aj prevzaté tlačové správy. V hierarchickom poradí bez rozdielu kategórie vás v minulom mesiaci 2016 najviac zaujali tieto články: