Ron Carter

RON CARTER * Som študent umenia

carter_galliano

Kontrabasista Ron Carter ol pilierom americkej jazzovej scény ako hudobník, skladateľ a učiteľ viac než 50 rokov. Jeho dlhá a plodná kariéra mu zabezpečuje miesto jednej z najviac uznávaných postáv v histórii americkej hudby.

Ron Carter: At 80, the Legendary Bass Player Is Still Astounding Audiences

carter-galliano

In 1990, the American bassist Ron Carter and the French accordionist Richard Galliano recorded an album of jazzy duets entitled Panamanhattan.