World Music Festival Bratislava 2024

World music festival v Bratislave bude pre všetkých

Deviaty ročníka World Music Festivalu Bratislava, ktorý sa odohrá 15. – 18. augusta 2024.