Svoju činnosť začala Spoločnosť Mariána Vargu

vargova_luptak

 

Na jeseň tohto roka vznikla Spoločnosť Mariána Vargu. Jej hlavným cieľom bude starostlivosť a zveľaďovanie hudobného odkazu Mariána Vargu a šírenie jeho umenia širokej verejnosti. Jedným z prvých pripravovaných podujatí bude koncert pri príležitosti nedožitých Mariánových narodenín – Marián Varga 70+1, 29. januára 2018 v Skalici. Po nedávnej smrti významného hudobníka, skladateľa a rockovej legendy Mariána Vargu, vznikla z iniciatívy jeho manželky Jany Vargovej a viacerých jemu blízkych umelcov a priateľov Spoločnosť Mariána Vargu. Jej hlavným cieľom je dôstojná a profitom neorientovaná starostlivosť a zveľaďovanie hudobného odkazu Mariána Vargu. „Chceme garantovať principiálnu prístupnosť Mariánovho diela milovníkom jeho umenia, ale aj najširšej verejnosti organizovaním umeleckých podujatí a publikačnou činnosťou.“ uviedla čestná predsedníčka združenia Jana Vargová. 

Členmi Spoločnosti MV sú umelci, priatelia, spolupracovníci, s ktorými mal Marián blízky vzťah, o.i. hudobný skladateľ Vladimír Godár, dramaturg a publicista Ladislav Snopko, textár a publicista Peter Uličný, básnik Kamil Peteraj, violončelista a riaditeľ festivalu Konvergencie Jozef Lupták, manažér Viliam Vaškovič, kazateľ Daniel Pastirčák, riaditeľ festivalu Pohoda a hudobník Michal Kaščák, muzikológ Julo Fujak či jeho synovec Jakub Kudláč, ktorý žije v Prahe a aktívne sa venuje hudobnej tvorbe. Medzi čestnými členmi sú ďalšie zaujímavé osobnosti zo Slovenska i z Českej republiky, keďže veľká časť Mariánovej tvorby sa dá považovať ešte za česko-slovenskú: Pavol Hammel, Dušan Dušek, Dušan Mitana, Jan Rejžek, Iva Bittová, Michael Kocáb, Jiří Černý a iní.

 

Spoločnosť MV sa bude aktívne a systematicky venovať tvorbe Mariána Vargu. Predovšetkým sa bude snažiť sprehľadniť a skompletizovať katalóg jeho diela.
V tejto súvislosti sa chceme zasadiť o publikovanie skladieb, ktoré autor osobne zapísal do nôt a hoci odzneli na viacerých koncertoch, sú zatiaľ v tlačenej podobe odbornej i laickej verejnosti nedostupné. Máme záujem nahrať ich a vydať na zvukových nosičoch. Väčšina hudobného odkazu Mariána Vargu má však povahu performatívneho umenia, totiž že okrem samotnej skladateľskej práce je táto hudba priamo závislá na jej špecifickej interpretácii samotným autorom. V istom zmysle teda táto časť diela stojí a žije práve v jeho vlastnej interpretácii. Preto máme záujem postupne  vydať kvalitné reedície existujúcich nahrávok. Konečným cieľom je reprezentatívne vydanie kompletného diela Mariána Vargu. 
 

 

Spoločnosť MV má záujem zachovať predovšetkým živú kontinuitu jeho hudobného odkazu, to znamená, aby dielo MV bolo prítomné v mediálnom priestore, v  koncertných aktivitách umelcov, preto sa nebude brániť ani jeho novému spracovaniu a kreatívnej reflexii súčasných interpretov. 

Jedným z prvých podujatí, na ktorých sa Spoločnosť MV podieľa, bude koncert 
Marián Varga 70+1 v jeho rodnom meste, ktorý sa bude konať presne v deň jeho nedožitých 71. narodenín, 29. januára 2018 v Jezuitskom kostole Sv. Františka Xaverského v Skalici. Na koncerte sa predstavia Iva Bittová – spev, husle, Jozef Lupták – violončelo, Michal Kaščák – spev, Vladislav Šarišský – hammond, klavír, aranžmány Július Fujak a Teória otrasu, Jakub Kudláč, Pjoni, sláčikové kvarteto Convergence Quartet a ďalší. Ako uviedol organizátor koncertu a podpredseda Spoločnosti MV, Ladislav Snopko: „Marián svojou tvorbou a interpretácou veľkou mierou ovpolyvnil nielen slovenskú, ale aj českú hudbu. Prizvali sme umelcov rôznych generácií a širokej hudobnej orientácie, v podaní ktorých budú znieť Mariánove diela. Týmto i ďalšími koncertmi mu chceme vzdať hold a niesť ďalej
jeho umelecký odkaz.“

Vstupenky na koncert budú v predaji v sieti Ticketportal.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:
spolocnost.mariana.vargu@gmail.com