ARTURIA: Microbrute SE Blue

Analógový monofónny syntetizér, 25 mini kláves, 4 oscilátory, modulačná matrica, step sequencer, externý audio vstup, MIDI vstup, USB, CV/Gate.

Test produktu vyjde v časopise Nový Populár 1/2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 25 mini kláves 

• Steiner-Parker multimode filter (LP/BP/HP) 

- Bi-polar filter env. amount control 

- Keyboard tracking 

 

• Preslávený Brute Factor™ od Arturie 

• Napätím riadené oscilátory 

• Oscilátorový mixér (Overtone, Saw, Triangle, Square) 

• Oscilátorové tvarovače vlny: Ultrasaw, pulse width, Metalizer 

• Generátor vyšších harmonických 

- Prídavné harmonické, od 1 oktávy nadol po kvintu nahor 

- Sub>+5th tvarovač spektra 

 

• LFO s 3 tvarmi vlny: Saw, Triangle & Square 

- Frekvenčný rozsah od 1 Hz do 200 Hz 

- Synchronizovateľný s externými zdrojmi, sekvencerom alebo vlastné tempo 

 

• ADSR obálka 

• VCA s GATE a ENV módmi 

• Modulačná matrica – štandardne 1 Volt na oktávu: 

- Výstup: Envelope & LFO 

- Vstup: Ultrasaw, pulse width, Metalizer, Overtone/Sub, Cutoff, Pitch 

 

• Nadpájateľné prepájacie kábliky 

• Vstup pre externé audio s regulátorom vstupnej úrovne 

• CV/GATE interface: Pitch Out, Gate Out & Gate In 

• MIDI vstup 

• USB 2.0 

• Glide time control 

• Step Sequencer: rate/tap tempo tlačidlo 

• Play-Off-Record - 8 uložiteľných sekvencií 

• Synchronizovateľný s externým MIDI clock 

• Elegantná taška na prenos

www.melodyshop.sk