CESTY K HUDBE * Viola – centrum pre umenie

viola
literarnakaviaren.sk

Jedným z nosných dramaturgických celkov prešovského centra pre umenie VIOLA je cyklus hudobných podujatí s názvom Cesty k hudbe.V rámci koncertnej časti cyklu s podtitulom Viola klasikzastrešujú Cesty k hudbetradičný formát koncertov klasickej hudby. V prvej polovici sezóny 2018/2019 vo VIOLE už vystúpili umelci ako Martin Krajčo, Juraj Tomka, Peter Mazalán, Ľubica Kistyová, Monika Mockovčáková. Umelecký potenciál priestoru a ambície umeleckého tímu kulminujú v novembri tohto roku otvorením novej koncertnej sály s kapacitou 95 divákov. Tento počin je čiastočne aj reakciou na absenciu akusticky primeraného koncertného priestoru, vhodného na koncerty s dispozíciou koncertného klavírneho krídla v Prešove. Práve december 2018 bude vo VIOLE aj mesiacom klasickej hudby. Svoje umenie predstavia dva svojrázne interpretačné zjavy najmladšej generácie. Violista Lukáš Kmiť odohrá 1. decembra koncert s názvom Klenoty hudby pre violu a virtuózna hráčka na violončelo Kristína Chalmovská predvedie 20. decembra náročný program Klenoty hudby pre violončelo. Obaja umelci sú výrazne disponovaní interpreti s podobnými životnými i hudobnými cestami. Po konzervatoriálnych štúdiách na Slovensku sa dostali na prestížne hudobné školy v Londýne a následne rozšírili svoje hráčske kompetencie na Hochschule der Künste v švajčiarskom Zürichu. Prvým klavírnym koncertom v priestoroch novej koncertnej sály bude 9. decembra recitál klaviristu a dlhoročného pedagóga klavírnej hry na VŠMU v Bratislave Marcela Štefka. V rámci večera zaznie azda jedna z najpoetickejších klavírnych skladieb - dielo s názvom 1. X. 1905 Leoša Janáčka. Ďalej odznejú Scherzo E dur a h mol Frederyka Chopina, virtuózne Variácie na Corelliho tému Sergeja Rachmaninova či dnes už ikonické dielo Rapsódia v modrom Georgea Gershwina. 

viola

Ďalšou platformou cyklu Cesty k hudbe sú tzv. moderované večery so skladateľom. Ide o svojím obsahom jedinečné umelecké udalosti, v rámci ktorých sa bežný človek môže stretnúť a porozprávať s hudobnými skladateľmi a zároveň si vypočuť ich hudbu. Pritom dnes je už pre mnohých hudobný skladateľ niekto, koho je možné vidieť azda len vo filme. V rámci tejto sezóny VIOLA hostila skladateľa Petra Machajdíka, slovensko-rakúsku skladateľku pôvodom z Prešova Janu Kmiťovú, dlhoročného nestora slovenskej kompozičnej školy a profesora skladby na VŠMU Vladimíra Bokesa a svojrázneho skladateľa, flautistu a klaviristu Petra Duchnického. V rámci ďalšieho cyklu - V retrospektíve, ktorý je venovaný spomienke na osobnosti hudobného života sa v máji vo VIOLE predstavila speváčka Eva Šušková. Išlo o večer, venovaný Jánovi Cikkerovi. Druhý večer cyklu sa uskutoční 8. decembra a bude venovaný skladateľovi Jánovi Zimmerovi. V rámci programu vystúpi Xénia Jarová s klavírnym cyklom Tatry, zaznejú tiež úryvky z nedávno objavených pamätí Jána Zimmera a zároveň prehovorí skladateľov syn a dirigent Richard Zimmer. Bližšie informácie o týchto ako aj ďalších udalostiach vo VIOLE nájdete na stránke: http://literarnakaviaren.sk/.

 

ONDREJ VESELÝ, dramaturg

 

Článok patrí k časopisu: