EVA ŠUŠKOVÁ A QUASARS ENSEMBLE * Lalula (recenzia CD)

lalula

 

Eva Šušková je jedna z najviac obsadzovaných a vyhľadávaných sopranistiek komorných i vokálno-orchestrálnych koncertov venujúcich sa svetovej a slovenskej modernej vážnej hudbe. Ilja Zeljenka je zase významnou osobnosťou slovenskej hudobnej avantgardy a najznámejším predstaviteľom hudby druhej polovice dvadsiateho storočia. Narodil sa v Bratislave a už ako študent sa venoval harmónii a kontrapunktu a dopracoval sa k osobitým harmonickým a metrorytmickým riešeniam. Po ukončení štúdií na VŠMU u Jána Cikkera, bolo jeho tvorivé smerovanie obrátene naďalej smerom na európsku modernu. Prvé štyri skladby nového CD titulu sú z diela Galgenlieder (1975)  pre soprán, flautu, klarinet, sláčikové kvarteto a klavír a sú zložené na slová básní Christiana Morgensterna. Skladby Der Rabe Ralf (Havran Krahl), sa zhostila speváčka s veľkým citom a spevácky čistým prejavom. Precíznosť prevedenia po stránke prednesu je zjavná aj v skladbách Die Bieden Esel - Dva somáre, Das Hemmed - Košeľalja a Das Grose Lalula - Veľké Lalulá, podľa ktorej nesie názov aj nový CD nosič. Pekný a ľahkosťou vedený farebný soprán Šuškovej je technicky vyspelý pre prevedenie diel práve moderných autorov akým je Ilja Zeljenka. S istotou intonačného prevedenia speváčka prezentuje, že dokáže aj technicky, rytmicky či intonačne náročné party zvládať s ľahkosťou jej vlastnou. Die bieden Esel – Dva somáre je rozhovor dvoch oslíkov. Tu taktiež ukazuje speváčka svoj cit pre modernú pieseň. Ladí zo sólovými nástrojmi a prevedenie interpretov je prehľadné a čisté. Tretia skladba je Košelja, začína pekným legátom a tiahly úvod je zaujímavo nielen napísaný ale aj prevedený. Tu je už zapojená aj dramatickosť diela spolu s interesantným intonačným a rytmickým nábojom. Piatou v poradí je skladba Uspávanky. Okamžitú zmenu je cítiť od prvých tónov piesne. Tu Zeljenka vychádza melodicky zo slovenského folklóru a tiahle tóny, jemný a citlivý klavír so sopránom speváčky sa nenásilne vtiera do uší. To spĺňa predpoklad pekne podanej uspávanky, čo bolo účelom ako autora tak aj interpretky. Skladba je veľmi vydarená a poviem ľudovo, že nezáleží aký žáner poslucháč uprednostňuje a iste si ju vypočuje so zaujatím. Mutácie sú najdlhšou skladbou tohoto CD titulu a taktiež elegantnou ukážkou speváckej techniky modernej hudby Evy Šuškovej za podpory pekné farebného basu Gustáva Beláčka. Evin cit pre hudobnú avantgardu je nesporný a práve táto skladba určite náročná aj po interpretačnej tak aj výrazovej stránke ukázala jej profesionálne hodnoty ako špičkového interpreta domácej vážnej hudby. Album uzatvárajú skladby Aztécke piesne Sourire - Úsmev. V Aztéckych piesňach Šušková aj naďalej prezentuje svoju špičkovú interpretáciu Zeljenkového vokálneho umenia. Dobrá výslovnosť aj pri takto posadených legátových vokáloch je prejavom dobrej techniky školy spevu. Skladba je taktiež dlhá a poslucháč si môže pokojne sadnúť a započúvať sa do perly slovenskej modernej vokálnej tvorby Ilju Zeljenku. Ľahkým hudobným úsmevom je aj posledná skladba albumu Sourire – Úsmev. Nezanedbateľnú a dôležitú úlohu pri úspešnom výsledku tohto vydareného albumu má nepochybne profesionálny výkon inštrumentalistov zo súboru Quasars Ensemble pod vedením Ivana Buffu. Celkove je album určite mimoriadnym počinom a veľkým výchovným a propagačným prostriedkom ako dať na vedomie profesionálnej a laickej hudobnej verejnosti, že na Slovensku je interpret vysokých kvalít aj v oblasti modernej vážnej hudby. Zeljenkove dielo (aj) na tomto nosiči nesie náboj a poznanie krásy slovenského moderného umenia a myslím, že si veľmi rýchlo nájde cestu k svojim poslucháčom.  

****1/2

Bc. DANIEL PÁRKÁNYI

 

 

Článok patrí k časopisu: