My dolupodpísaní

Formulka „my dolupodpísaní“ v názve piesne má v sebe malý nepríjemný osteň. Jazykovedný ústav jej tvar už dlhšie označuje za zastarávajúci, lebo časť „dolu“ vraj stavia signatárov do roly prosebníkov. To však určite nie je  prípad našej pesničky s posolstvom Nežnej revolúcie. Dolupodpísaní sú všetci, ktorí pred tridsiatimi rokmi nadiktovali odkaz diktatúre o sľube lásky a pravdy a už sa nemienia nikomu o ňu prosiť.

Benjamín Škreko

 

Lyrics video: Waldemar Švábenský
Autor fotografií použitých v klipe: Peter Konečný (c)
Autor textu: Benjamín Škreko
Preklad textu: Ján Hurtík
Hudba: Martin Chrobák 
Virbel nahral: Peter Gogola
Zvuk a mix: Peter Dobrík Studio

Článok patrí k časopisu: