Benjamín Škreko

Za pár

foto_peter_kučera

Ako videl budúcnosť v novom roku 2020 básnik Benjamín Škreko a ako nám to vo veršoch sformuloval v editoriáli prvého tohtoročného čísla...

My dolupodpísaní

Pesnička Martina Chrobáka na text Benjamína Škreka o tom, ako to vnímame po 30 rokoch.