Joe Sumner

MOST POPULAR * júl - október 2022

kolenic

Nový Populár 3/2022, Vlado Kolenič, Bose S1 Pro, Jerry Lee Lewis, Milan André, Daniel Špiner, Roman Kraic, Joe Sumner, Made 2 Mate, Zuzana Navarová

Joe Sumner, syn svojho otca

Na Stingovom koncerte v Košiciach bol jeho predskokanom istý Joe Sumner. Podoba s hlavným účinkujúcim nie je náhodná.