Martin Višňovský

MARTIN VIŠŇOVSKÝ * Jeseň v stromoradí (rozhovor)

visna

Ako videl v lete 2021 nadchádzajúcu jeseň šéf Čiki Liki Tua a prešovského klubu Stromoradie...