Snow Owl

JUAN GARCÍA-HERREROS aka SNOW OWL * Snežná sova ako symbol jednoty (rozhovor)

Muzikantsky vyrástol na modernom jazze, ktorý kombinuje s hudobnou kultúrou Latinskej Ameriky, ale aj ďalších európskych národností. V 26 rokoch sa presídlil do Viedne, kde má blízko k hudobníkom z Balkánu.

JUAN GARCÍA-HERREROS * Snow Owl As A Symbol of Cultural Unity

snow-owl

Juan García-Herreros, also known by his stage name "Snow Owl", is a GRAMMY nominated Colombian born world-renowned electric bassist.