TV Show

Zem spieva 2

zem_spieva

Prvá séria folklórnej televíznej šou prekvapila od sledovanosti až po úroveň vystúpení. Zároveň folklór na televíznych obrazovkách dostal najvýraznejšiu popularizačnú injekciu za posledných niekoľko desaťročí. V čom bola druhá séria iná?

ZEM SPIEVA

Folklór je stále živý. Veľmi dobre sa mu darí v tom autentickom, v zachovávaní kalendárnych obyčajov, aj v tom škrobenom scénickom. Šou Zem spieva verejnoprávnej RTVS ho vytiahla do strednoprúdového záujmu.