vydavateľstvo

HEVHETIA

Hevhetia

Slovenské hudobné vydavateľstvo Hevhetia sa na domácej scéne etablovalo ako aktívny a obsahovo mimoriadne pestrý label, pokrývajúci široké rozpätie žánrov, ktoré sa často vymykajú komerčnému a mainstreamovému hudobnému prostrediu.