TRILOBEAT * Zánikový horizont (recenzia CD)

trilobeat
Hevhetia
* * * *
 

Kapela Trilobeat je v našom hudobnom prostredí známa a cenená pre kvalitné koncerty a ich multimediálny koncept. Ich hudba je presiaknutá živým hraním, jeho procesuálnosťou, načúvaním inšpirácii a najmä jeden druhému. „Zánikový horizont“ je kolekciou inštrumentálnych skladieb, ktoré navzájom korešpondujú, vzájomne sa dopĺňajú a z rôznych strán nasvecujú ústredný motív tohto konceptuálneho albumu. Tým motívom je zánik civilizácií. V súčasnosti, s ohľadom na geopolitickú a klimatickú situáciu na planéte je tento motív veľmi aktuálny. Skladby tohto albumu pôsobia ako obrazy, sekvencie, sú naratívne. Niektoré pôsobia ako náhľad na vznik, vývoj a prelomové okamihy ľudskej spoločnosti z veľkej výšky alebo časového odstupu. Takto vnímam hlavne prvú trojicu skladieb, ktoré tým, že istým spôsobom prechádzajú jedna do druhej vo výsledku znejú ako suita. Tento konceptuálny album pôsobí ako výskum možností hudby nie ako jazyka na vyjadrenie rôznych obrazov, ale ako nástroja, optiky slúžiacej na nahliadanie udalostí, ktoré doteraz vyhodnocovali najmä historici alebo archeológovia. A paradoxne to, čo sa vlastne deje v skladbách na tomto albume je poznanie, že zánik nie je zánikom. Horizont nie je útesom, kde všetko končí. Posledná nota môže byť prvou. A ticho neznamená, že sa niečo nedeje. Napríklad dvojica skladieb „Čierna“ a „Zánikový horizont“ sú úplnou makrosnímkou tohto procesu, v ktorom sa v istom okamihu všetko zrúti do seba, ale nie je to koncom, je to fáza, prechod. Hudobne sú všetky zložky spolu neuveriteľne prerastené, ide o veľmi zrelé aranžmány, všetky prostriedky slúžia mimoriadnej imaginácii autora a kapely. Na albume je niekoľko hostí, ktorí však nepôsobia ako exkluzívna ozdoba. Slúžia celku a viac ako svoje inštrumentálne majstrovstvo prinášajú skúsenosť̌, zvuky, farby, atmosféru. Nebudem porovnávať, či menovať hudobníkov a kapely, do ktorých spoločnosti Trilobeat smeruje. Sú to však veľké mená. 

Zloženie kapely: Katka Mikulová - flauta, Jakub Mikula - klavír, klávesy, Marek Sasko - bicie a Norbert Neuschl - basová gitara
Hostia albumu: David Kollar, Vladko Mikláš, Michal Šelep, Michal Cálik, Adam Holzmann
 

JÁN GLEMBA

 

 

 

Článok patrí k časopisu: 
Súvisiace články: