Udelenie Cien Hudobného fondu 2022

 

hudobny_fond

 

Dňa 20. septembra 2022 o 14.00 hod. sa uskutoční v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava, slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu 2022.

 

       Hudobný fond je verejnoprávna inštitúcia, ktorej hlavným poslaním je podporná činnosť v oblasti hudobného umenia. Jednou z aktivít Hudobného fondu je každoročné udeľovanie Cien Hudobného fondu.

       Ceny udeľuje Rada Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti hudby. Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované zo žiadnych iných finančných zdrojov.

 

Ocenení 2022

Cena Jána Levoslava Bellu – Mgr.art. Lukáš Borzík, ArtD.

  • za dielo Missa pro pacem (pre miešaný zbor a sláčikový orchester)

 

Cena Frica Kafendu – Martin Krajčo

  • za výnimočné interpretačné výkony s prihliadnutím na interpretáciu diela Josepha Kaspara Mertza

 

Cena Jozefa Kresánka – PhDr. Lýdia Urbančíková, 

  • za celoživotnú muzikologickú, redaktorskú, publikačnú a dramaturgickú činnosť s prihliadnutím na vytváranie hudobno-dokumentačnej databázy Košíc a východoslovenského regiónu

 

Cena Ladislava Martoníka – Dávid Hodek

  • za dlhodobé kvalitné interpretačné výkony na domácej a zahraničnej scéne s prihliadnutím na producentskú činnosť

 

Cena Pavla Tonkoviča – Mgr. Milan Rendoš

  • za dlhodobú regionálnu i celoslovenskú pôsobnosť v oblasti folklóru, za interpretačnú a autorskú tvorbu

 

Cena Karola Pádivého – Ing. Peter Feder

  • za rozvoj dychovej hudby na Slovensku a  za tvorbu a prezentáciu dychovej hudby malokarpatského regiónu

 

Cena Gejzu Dusíka – Gabriel Dušík

  • za hudbu k pôvodnému slovenskému muzikálu Jánošík, s prihliadnutím na dlhoročnú autorskú činnosť  pri tvorbe úspešných muzikálov a piesní v populárnej hudbe