WALDORF PULSE 2 * Analógový syntezátor a zvukový modul (test)

V roku 1996 bol vyrobený rackový syntetizátor Waldorf Pulse, vzhľadom nenápadný, ale zvukovo autentický a presvedčivý. Najskôr Pulse a neskôr Pulse Plus boli monofónne syntetizátory s troma oscilátormi, kvalitným low pass filtrom a dotiahnutým MIDI ovládaním.

 

 

Veľa výrobcov sa snaží o comeback svojich dávnych kultových syntetizátorov, Waldorf sa pokúsil vytvoriť Pulse pre naše storočie, ohlásený bol už na rok 2012, ale jeho dodanie na trh sa oneskorilo. Oplatilo sa trpezlivo čakať, veď ohlásená cena syntetizátora bola priaznivejšia než u konkurencie?

 

Popis

Waldorf opustil platformu 2U racku pôvodného Pulse a Pulse 2 navrhol, podobne ako napríklad svoj Blofeld, v desktopovom prevedení. So svojimi 304 x 132 x 54 mm Pulse 2 šetrí miesto na pracovnom stole, alebo sa dá ľahko umiestniť na dosku riadiaceho master keyboardu. Prístroj má kvalitný dizajn, skrinka je z kvalitného plechu, podobne kovové sú aj ovládacie prvky. Na jeho panele sa vyníma, okrem dostatočne veľkého LED displeja (128 x 64 bodov), programovacia matica, cez ktorú je možný veľmi rýchly prístup ku všetkým parametrom. Displej ukazuje veľmi veľkými znakmi číslo presetu, ostatné znaky zobrazuje niekoľkokrát menšie, čo môže byť pre niektorých užívateľov rušivé.

 

Matica parametrov má deväť riadkov (keď rátame podľa LED) s voliteľnými tlačidlami a šesť stĺpcov s otočnými prepínačmi, čiže je možné riadiť až 54 prvkov pre jednotlivý zvuk. Akonáhle otočíme niektorý z šiestich otočných prepínačov vidíme na displeji príslušný menený parameter a jeho hodnoty.

 

Pulse 2 má okrem klasického MIDI In/Out aj USB port. Po zapojení do počítača sa v DAW softvére syntetizátor objaví ako MIDI zariadenie. Okrem spomenutých MIDI portov sú vzadu umiestnené jackové vstupy pre slúchadlá, dva nesymetrické L-R výstupy, jeden monofónny audio vstup a výstupy signálov CV a Gate.

 

Oscilátory

Waldorf Pulse 2 je monofónny subtraktívny syntetizátor s troma oscilátormi, filtrom, LFO generátormi a zosilňovačom so saturáciou. Analógové oscilátory sú digitálne riadené (DCO). Tri oscilátory sú zárukou dosiahnutia hutného zvuku, ktorý je využiteľný nielen v súčasnej elektronickej populárnej hudbe, ale i v komponovaní scénickej hudby do filmov, či počítačových hier. Oscilátory nie sú rovnocenné, prvé dva oscilátory majú možnosť voľby PWM priebehu, t.j. pulzný priebeh s rôznou šírkou pulzu. Rôznorodosť charakteru zvukov sa dosahuje viacerými režimami modulácie šírky pulzu. Tretí oscilátor má možnosť zvoliť tvar pevnej šírky pulzu SQR. Všetky oscilátory môžu, okrem spomenutých tvarov priebehu, zvoliť aj priebehy trojuholník alebo píla. Prvý oscilátor má však niečo navyše - možnosť ďalších šiestich špeciálnych priebehov. Napriek tomu, že Pulse 2 je monofónny syntetizátor firma Waldorf vymyslela spôsob ako ponúknuť až osemtónovú polyfóniu. Metóda bola prevzatá z predchádzajúceho syntetizátora Waldorf Rockets. Užívateľ musí pre polyfónne hranie zvoliť mód Para 8 u prvého oscilátora. Špeciálne nastavenia má aj oscilátor číslo dva (sú to nastavenia X3-PWM a X1-PWM). Pri týchto nastaveniach dochádza ku krížovej modulácii XOR dvoch oscilátorov, čím sa dajú dosiahnuť spektrálne husté surovo znejúce zvuky.

Ako som spomenul Pulse 2 má oscilátory analógové, ale ich digitálny spôsob riadenia umožňuje presvedčivé zvukové výsledky, ktoré čisto analógové oscilátory nedosahujú. Digitálne riadené oscilátory (DCO) sú extrémne stabilné, pokiaľ ide o ladenie, čo znamená, že sú ideálne pre tvorbu basových zvukov. Vďaka stabilite riadenia nedochádza k fázovým problémom, ktoré by mohli znenie zvuku znevýrazniť, či urobiť mdlým.

 

Modulácia, Filter, Arpeggio, Amplifier

Na moduláciu sú k dispozícii dva LFO generátory. V sekcii filter nájdeme možnosť zaradenia lowpass, highpass alebo bandpass filtra – s ovládaním ich parametrov Cutoff a Resonance a Env F Mod. Editor arpeggia umožňuje vytvárať nové tonálne a rytmické štruktúry. VCA časť, ktorá zvuk zosilňuje má nastaviteľnú krivku priebehu saturácie. Na výber je možnosť Tube, ktorá generuje zamatový vintage zvuk s nesymetrickým skreslením, alebo Fuzz, ktorý vytvára surovo znejúce symetrické skreslenie.

 

Zvuky

Pulse 2 je vybavený 400 zvukmi (z 500 možných pozícií pamäte). Továrenské nastavenia obsahujú obrovské množstvo basových a sólových zvukov (Leads), ležatých zvukov (Pads), arpeggií, syntetických bicích (Drums) a zvukových efektov. Ich variácie sú skutočné bohaté a jednotlivé zvuky sú podnetné k tvorbe nápadov.

 

Test

Na otestovanie toho ako sa Pulse 2 dokáže presadiť v mixe, som si zvolil moje nové dve pesničky z albumu, ktorý má výjsť v roku 2015. V prvej nahrávke, ktorá je chill dub, som nahradil zvukmi Pulse 2 pôvodný basový synth z pluginu Synth Master a pôvodný lead z pluginu Reaktor. Nahrávka získala väčšiu hutnosť a kompaktnosť. Lead – sólový zvuk som mohol dostatočne ponoriť do mixu a stále sa presadzoval a bol stále čitateľný. Bas mal hustotu, ale neprodukoval žiadne maskovacie spektrá, ktoré by rozmazávali stredné spektrum. V druhej nahrávke, ktorá je balada bez bicích, som nahral dva surovo znejúce zvuky, tmavo znejúci monofónny dron lead a svetlejší polyfónny organ. Oba zvuky som hlasitosťou dostatočne vzdialil od spevu, vznikla tajomná distortion – skreslená nálada, sólo lead zvuk lenivo prechádzal v stereu. Zmiešaný zvuk znel veľmi pôsobivo. Býva problém skreslené zvuky namixovať slabšie oproti spevu, často stratia na výraze. Vďaka vyššie spomenutej technickej syntéze má Pulse 2 schopnosť vytvárať perfektné zvuky, ktoré sa presadia v rôznych mixážnych situáciách.

 

Test * JÁN BOLESLAV KLADIVO

Zvuková ukážka * MAREK DENDEŠ

 

 

Distribúcia: Disk Multimedia * www.disk.cz * Cena: 13 390 Kč / 489 €

 

Článok patrí k časopisu: